fbpx Klinikksjef Mottaksklinikken | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Klinikksjef Mottaksklinikken

Topplederstilling for deg som vil være med å forme fremtidens universitetssykehus 

Illustrasjonsbilde av sykehuset

Som klinikksjef vil du bli en del av toppledergruppen, der du sammen med resten av foretaksledelsen, bidrar til å løse vårt felles samfunnsoppdrag. Du rapporterer til administrerende direktør. 

Mottaksklinikken er en av de største klinikkene i sykehuset med 1470 medarbeidere. Klinikken består av akuttmottak, diagnostisk senter, observasjonsavdeling samt, avdelinger for medisin, kardiologi og revmatologi. LIS legene og kontortjenestene er organisert i egne avdelinger. En viktig oppgave er å sørge for god pasientflyt i samspill med primærhelsetjenesten og de andre avdelingene ved sykehuset.  

Vi bygger for tiden nytt universitetssykehus på Ullandhaug. Første byggetrinn av Nye Stavanger universitetssjukehus skal være ferdig i 2024. Vi arbeider med omstilling og forbedring av arbeidsprosesser både fram mot flytting til Ullandhaug, og knyttet til delt drift og aktiviteten som blir igjen på Våland. Som klinikksjef er du viktig premissleverandør i dette arbeidet. 

Vi ser etter en inspirerende, involverende og handlekraftig leder som evner å skape resultater i samarbeid med andre. Du har helsefaglig utdanning, fortrinnsvis på masternivå, relevant ledererfaring og det er en fordel at du har erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Du må kunne vise til resultater innen pasientsikkerhet, kvalitet- og forbedringsarbeid. 

Du vil ha en viktig stemme både internt i sykehuset og ut mot befolkningen.  

For mer informasjon om stillingen

ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med våre rådgivere i Habberstad,
Hans Petter Karlsen
Rekrutterer
hans.petter.karlsen@habberstad.no
+47 934 25 743

Bjørg Alvestad
Seniorrådgiver
bjorg.alvestad@habberstad.no
+47 957 65 475

eller administrerende direktør
Helle Schøyen, tlf. 924 51 169. 

Frist for å søke stillingen er 27. februar 2023. 

Frem til søknadsfristens utløp vil søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Helse Stavanger er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg mot oppføring må du søke om og begrunne dette. Du vil bli kontaktet hvis søknaden ikke blir innvilget og få mulighet til å trekke søknaden.

Arbeidsgiver: Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8,
4011 STAVANGER

Nettside: www.sus.no

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Vi er et av landets seks universitetssykehus og det tredje største akuttsykehuset. Med rundt 8000 medarbeidere er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra til å utvikle tjenestene våre.

Annonse
Annonse