fbpx Klinikksjef Medisinsk service og ABK | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Klinikksjef Medisinsk service og ABK

Topplederstilling for deg som vil være med å forme fremtidens universitetssykehus

Illustrasjonsfoto av sykehuset

Som klinikksjef vil du bli en del av toppledergruppen, der du sammen med resten av foretaksledelsen, skal bidra til å løse vårt felles samfunnsoppdrag. Du vil rapportere til administrerende direktør. 

Vi ser etter en synlig, trygg og handlekraftig klinikksjef som skaper resultater i samarbeid med andre. Du har helsefaglig utdanning, fortrinnsvis på masternivå, relevant ledererfaring og det vil være en fordel om du har erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Du må ha god forståelse for styringssystemer og økonomi, samt interesse og engasjement for å utvikle fagområder som er i vekst og sterk endring. 

Du vil ha ansvaret for faglig kvalitet, pasientsikkerhet, HMS, personalledelse og økonomiske resultater i klinikken. Det pågår utstrakt forskningsaktivitet innenfor alle fagfeltene i klinikken.   

Medisinsk service og ABK er en stor og tverrfaglig klinikk med rundt 900 medarbeidere. Klinikken består av laboratoriene medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, immunologi –og transfusjonsmedisin, avdeling for radiologi og avdeling for patologi samt avdeling for kreft og blodsykdommer.   

Vi bygger for tiden nytt universitetssykehus på Ullandhaug. Første byggetrinn av Nye Stavanger universitetssjukehus skal være ferdig i 2024. Vi arbeider med omstilling og forbedring av arbeidsprosesser både fram mot flytting til Ullandhaug, og knyttet til delt drift og aktiviteten som blir igjen på Våland. Som klinikksjef er du viktig premissleverandør i dette arbeidet. 

Du vil ha en viktig stemme både internt i sykehuset og ut mot befolkningen.  

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med våre rådgivere i Habberstad, Hans Petter Karlsen, tlf. 93425743, Bjørg Alvestad, tlf. 95765475 eller administrerende direktør Helle Schøyen, tlf. 92451169. 

Frist for å søke stillingen er 27. februar 2023. 

Frem til søknadsfristens utløp vil søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Helse Stavanger er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg mot oppføring må du søke om og begrunne dette. Du vil bli kontaktet hvis søknaden ikke blir innvilget og få mulighet til å trekke søknaden. 

Kontakter:

Hans Petter Karlsen
Rekrutterer
hans.petter.karlsen@habberstad.no
+47 934 25 743

Bjørg Alvestad
Seniorrådgiver
bjorg.alvestad@habberstad.no
+47 957 65 475

Arbeidsgiver: Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8,
4011 STAVANGER

Nettside: www.sus.no

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Vi er ett av seks universitetssykehus i Norge og det tredje største akuttsykehuset. Med rundt 8000 medarbeidere er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra til å utvikle tjenestene våre.

Annonse
Annonse