fbpx Avdelingsleder - Hjerte-lunge-karkirurgisk avdeling | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Avdelingsleder - Hjerte-lunge-karkirurgisk avdeling

Stillingen som avdelingsleder ved Hjerte-lunge-karkirurgisk avdeling er ledig for tiltredelse med det første.

Avdelingen er en del av Hjerte- og lungeklinikken som har regionsfunksjon for en befolkning på nær 500 000. Virksomheten er lokalisert til UNN Tromsø. Avdelingslederen har ansvar for drift og utvikling av universitetssykehusets thorax- og karkirurgiske virksomhet.

Avdelingen har et nært samarbeid med Lungemedisinsk avdeling og Hjertemedisinsk avdeling inkludert Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning, som er organisert i samme klinikk. Operasjonsvolumet er ca. 1000 inngrep per år, hvorav ca. halvparten er hjertekirurgi. I tillegg til sengepost med 19 heldøgnsplasser har avdelingen egen poliklinikk, operasjonsseksjon og klinisk karlaboratorium.

Forskningsaktiviteten inkluderer samarbeid med cellebiologiske og bildediagnostiske fagmiljø og med norske og internasjonale akademiske institusjoner om kliniske og epidemiologiske studier.

Stillingen kan gjerne kombineres med vitenskapelig bistilling ved Universitetet.

Ledere i UNN har helhetlig ansvar for pasientbehandling, personell og ressurser og arbeider teambasert. En avdelingsleder som ikke er lege, tilknyttes en avdelingsoverlege som medisinskfaglig rådgiver.

Arbeidsoppgaver
 • Planlegge, gjennomføre og videreutvikle universitetssykehusets thorax- og karkirurgiske virksomhet
 • Budsjett- og overordnet personalansvar for alle yrkesgrupper i avdelingen
 • Inngår i Hjerte- og lungeklinikkens lederteam, leder avdelingslederteamet og er forpliktet av Hjerte- og lungeklinikkens virksomhetsplan, herunder budsjett, plantall og dialogavtale
 • Videreutvikle våre kirurgiske fag med tiltagende subspesialisering og stadig større vekt på minimalt invasive prosedyrer, i utstrakt samarbeid med andre avdelinger og institusjoner
 • Lede arbeidet med kontinuerlig forbedring av pasientforløpene for å oppnå førsteklasses kvalitet og samtidig nøktern ressursbruk
 • Lede innføring av digitale system rettet mot å heve kvalitet og rasjonalisere drift
 • Møte vår ambisjon om å være en førsteklasses utdanningsinstitusjon for helsepersonell og studenter
 • Pådriver for forskningsbasert fagutvikling og innovasjon
 • Avdelingslederens deltakelse i klinisk arbeid, forskning og undervisning avtales med klinikksjef
 • Bidra i den strategiske ledelse og utvikling av Hjerte- og lungeklinikken
Kvalifikasjoner

Absolutte

 • høyere helsefaglig utdanning
 • gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk

Vektlegges

 • kompetanse innen kirurgiske fag
 • ledererfaring/-utdanning, samarbeidsevner og personlig egnethet
 • erfaring med drifts- og/eller utviklingsoppgaver i spesialisthelsetjenesten
 • vitenskapelig kompetanse
Personlige egenskaper
 • God organisasjonsforståelse, engasjement og evne til utvikling og omstilling
 • Gode samarbeidsevner og forståelse for teamarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God arbeidskapasitet med evne til å motivere ansatte til å nå mål
Vi tilbyr
 • Egenutviklingsprogram innen ledelse
 • Lønn etter avtale
 • Gode muligheter for vitenskapelig bistilling

Hansine Hansens veg 67, 9019 Tromsø, Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Kristian Bartnes
Klinikksjef
97063364

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vi er universitets- og regionsykehuset for hele Nord-Norge, og vår visjon «Med pasienten – for pasienten» gjenspeiler at vi i UNN skal spille på lag med pasientene.

De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN jobber etter verdiene kvalitet, trygghet, respekt og lagspill. Sistnevnte fremhever viktigheten av godt samspill internt, og ha et nært og godt samarbeid med kommunehelsetjeneste, UiT Norges arktiske universitet, Helse Nord RHF og andre helseforetak i regionen. Les mer om oss på unn.no.

UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.

UNN ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. UNN jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Annonse
Annonse