fbpx Traineestillinger for sykepleiere i Helse Stavanger HF | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Traineestillinger for sykepleiere i Helse Stavanger HF

Helse Stavanger HF

Vi har traineestillinger for sykepleiere i flere av klinikkene våre. Vi søker etter nyutdannede sykepleiere med maksimum to års arbeidserfaring. Oppstart juni 2023 eller etter nærmere avtale. Traineeprogrammet starter i august.

Som traineesykepleier får du fast ansettelse i full stilling. Traineeprogrammet er på 24 måneder. Etter fullført program videreføres den faste stillingen i den klinikken du er ansatt.

Traineeprogrammet har en rotasjon mellom de tilhørende poster/poliklinikker hver 4.-6. måned. Det vil sikres opplæring ved oppstart på ny post/poliklinikk og systematisk opplæring og oppfølgning i løpet av programmet. Traineesykepleiere vil få faste oppfølgingssamtaler med ledelsen og få regelmessig veiledning i perioden. Vi tilbyr traineeprogrammet i følgende klinikker:

Vi ber deg skrive i søknadsteksten hvilken klinikk du ønsker ansettelse i. Du kan sette opp tre valg i prioritert rekkefølge. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Medansvarlig for at den sykepleie som utføres er i overenstemmelse med sykehusets verdigrunnlag og mål
 • Utøve sykepleie av faglig forsvarlig standard, jfr. Helsepersonelloven§4
 • Dokumentere den sykepleie som utøves
 • Følge prosedyrer og retningslinjer som er utviklet i henhold til sykehusets kvalitetssystem
 • Medansvar for at seksjonens utstyr/medisinsk teknisk utstyr forvaltes forsvarlig
 • Gi tilbakemelding på ønskede/uønskede holdninger og handlinger 
 • Gjøre seg kjent med - og bruke avvikssystemet på SUS
 • Holde seg faglig ajour med utviklingen innen sine fagområder ved å delta på undervisning, kurs og møter
 • Veilede medarbeidere, nyansatte og sykepleierstudenter i praksis
 • Sørge for at legens medisinske forordning blir utført
 • Ha ansvar for oppfølging og kontakt med pårørende
 • Bidra i forbedringsarbeid i postene/poliklinikkene 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gode datakunnskaper
 • Ønskelig med kjennskap til DIPS og andre fagsystemer
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Personlige egenskaper

 • Pasientorientert
 • Liker varierte utfordringer
 • Trives med å jobbe i tverrfaglige team
 • Evne til samarbeid, fleksibilitet og nytenkning
 • Motivasjon og ståpå-vilje.
 • Interesse for sykepleiefaglig utvikling.
 • Evne til å arbeide selvstendig og med fokus på primærsykepleie.
 • Lyst til å jobbe i et aktivt miljø hvor sykepleien til pasienten er høyt i fokus
 • Du liker å jobbe i relasjon til andre og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • En interessant og utfordrende arbeidsplass preget av stor grad av kompetanse.
 • Spennende og verdifulle arbeidsoppgaver innenfor gode kollegiale miljøer.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.
 • Faglig og personlig utvikling.
 • Klinisk fagstige.
 • Veiledning.
 • Kompetanseutvikling i form av fagstige.
 • Introduksjonskurs.
 • Gode pensjons- og forsikringsordning.
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag.

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Kontaktinformasjon
Jan Erik Nilsen
Rådgiver PHBURA klinikkledelse, klinikk PH barn, unge og rusavhengige
51515539 / 93457367

Jon Vidar Strømstad
Miljøterapifaglig rådgiver klinikk psykisk helsevern voksne
51515538 / 41321883

Yvonne Sandanger
Avdelingssykepleier barne- og ungdomspost 3E4D
51518011 / 4795111443

Kristine Anette Svarstad Forgaard
Fagsykepleier/Førstekonsulent bemanningssenteret
51513636

Tonje Øderud
Fagsjef avdeling for blod- og kreftsykdommer
51514057 / 41216035

Else Ørstavik Hollund
Fagsjef mottaksklinikken
51518385 / 93423863

Bente Dorrit Rossavik
Fagsjef kirurgisk klinikk
51513676 / 90887751

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

Annonse
Annonse