fbpx Sykepleier med driftsansvar i avdeling for kompleks epilepsi, post 1 | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier med driftsansvar i avdeling for kompleks epilepsi, post 1

Har du lyst til å jobbe hos oss?

Vi er post 1 ved Avdeling for kompleks epilepsi i Sandvika. Det er en sengepost med 29 pasienter i alderen 18 år og oppover som tar imot pasienter fra hele landet. Pasientene kommer inn for medisinsk vurdering, tverrfaglig utredning, diagnoseavklaringer og utredning for epilepsikirurgi.

Vi ønsker oss en kollega som er engasjert, har stå på vilje og er i godt humør. Vår nye kollega må ha et ønske om å utvikle seg faglig og sette pasienten i fokus. Stillingen er på 100%.

Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Stedfortreder for enhetsleder
 • Ansvar for planlegging av pasienters inn til posten mtp på tilrettelegginger
 • Sykepleierstudenter sammen med fagutviklingssykepleier
 • Div bestillinger
 • Daglig styring av vaktbok
 • Utfordrende og spennende stilling hvor man går inn i et tverrfaglig behandlings-/utredningsteamet rundt pasienten
 • Pasientoppfølging ved behov 

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier
 • Bør ha erfaring innenfor enten nevrokirurgi, nevrologi eller epilepsi
 • Erfaring fra arbeid med kronisk syke er en fordel

Personlige egenskaper

 • Strukturert
 • Fleksibilitet
 • Faglig bevissthet
 • Engasjert og inspirert av utfordringer
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Må kunne beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • Et sterkt og godt faglig miljø, mange sykepleiere med spesialisert utdanning og kunnskap
 • Godt læringsmiljø
 • Epilepsi er et spennende og utfordrende område i nevrologien
 • Spesialisert utredning med landsfunksjon gir mange oppgaver i forhold til undervisning og kunnskapsformidling og samarbeid med fagpersoner lokalt i pasientens hjemkommune
 • Grundig opplæring av nyansatte - vi har et eget kompetanseprogram
 • Vi holder stengt i jul/påske samt 4 uker på sommeren

Kontaktinformasjon

Ellen Molteberg
Seksjonsleder, tlf 926 43 901

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak.
Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. 
Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.

Annonse
Annonse