fbpx Sykepleier i tverrfaglig Fagteam. Vi trenger deg! | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier i tverrfaglig Fagteam. Vi trenger deg!

Asker kommune er opptatt av å bruke riktig kompetanse på rett sted til rett tid, og har et godt etablert Fagteam som består av sykepleiere, fysioterapeuter og kultur- og aktivitetskonsulenter. Disse har i oppgave å sikre tverrfaglig oppfølging av brukere ved bo- og omsorgssentrene. 

Sykepleierne i fagteamet arbeider på tvers i avdelingene og har ansvaret for å utføre/følge opp sykepleieprosedyrer. Fagteamet har det overordnet ansvaret for sykepleiervurderinger på de ulike avdelingene. 

Nesbru bo- og omsorgssenter har langtidsplasser og en boenhet for yngre personer med demenssykdom. I tillegg har omsorgssenteret en avdeling for personer med alderspsykiatriske og/eller rus relaterte lidelser. 

Solgården bo- og omsorgssenter har langtidsplasser og korttidsplasser for personer med demens sykdom. En av avdelingene har en forsterket skjermet avdeling for personer med  demens preget av adferds utfordringer og psykiatriske symptomer. I tillegg har omsorgssenteret et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens sykdom. 

 Heldøgnsomsorg 1 har i 2022 også etablert et ambulerende fagteam. Dette for å sikre sykepleiedekning 24/7 til omsorgsboliger i virksomheten.  Denne stillingen er i ambulerende fagteam.

Ved å organisere sykepleiere i Fagteam sikrer vi døgnkontinuerlig sykepleiedekning i hele virksomheten. Sykepleierne vil få brukt sin kompetanse og muligheten til å arbeide i et aktivt fagmiljø med stort utviklingspotensialet. 

Variert kunnskap blant sykepleierne vil være med på å styrke, utvikle, trygge og sikre kvaliteten i våre tjenester samt øke fagligheten og kompetansen til både sykepleiere og helsefagarbeidere i virksomheten. 

 Stillingen er på 100% i turnus med arbeid hver 4. helg

Høres dette spennende ut - send oss en søknad! 

Arbeidsoppgaver
 • Sykepleiespesifikke oppgaver og prosedyrer
 • Sikre medisinsk oppfølging
 • Oppfølgning av akutt og kritisk syke
 • Sykepleie til brukere i terminal fase
 • Bistå de ulike tjenestestedene i virksomheten med medisinske- og sykepleiefaglige vurderinger
 • Følge opp og sikre innleggelser samt mottak av våre beboere i spesialisthelsetjenesten
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Veilede ansatte ute i avdelingene
 • Samarbeide med pårørende
Kvalifikasjoner
 • Norsk Autorisasjon som sykepleier
 • Erfaring med målgruppen
 • Ønskelig med relevant videreutdanning
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • For fremmedspråklige må dokumentere bestått B2
 • Et godt klinisk blikk med god observasjon-, vurderings, - og handlingskompetanse
 • Gode ferdigheter innen IKT
 • Du må ha førerkort
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samhandlingsevner
 • Interesse og engasjement for brukergruppen
 • Å kunne jobbe selvstendig og i team
 • Fokus på muligheter, fleksibilitet og ansvarsbevissthet
 • Evne til å håndtere flere arbeidsoppgaver samtidig
 • Åpen for nye ideer og faglig utvikling
 • Gjennomføringsevne, er tydelig og beslutningsdyktig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Arbeid i en innovativ virksomhet med fokus på utvikling
 • Spennende og varierte arbeidsdager hvor ingen dager er like
 • Samarbeid med engasjerte og erfarne kolleger et godt arbeidsmiljø
 • Fokus på faglighet og kompetanse
 • Engasjerte og tilstedeværende avdelingsledere
 • Rekrutteringstillegg
 • Lønn i henhold til tariffavtale samt etter kvalifikasjoner 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktinformasjon
Ragni Midtbø
92289386
Holmquistveien 10, 1394 Nesbru, Norge
Åpne veibeskrivelse

Det er krav om godkjent politiattest for den som ansettes i stillingen.

Asker kommune er landets åttende største kommune med om lag 96 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.

Annonse
Annonse