fbpx Ledige stillinger som Sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Ledige stillinger som Sykepleier

Legevakt, sykepleiertjenester, Drammen kommune

Vi har ledig følgende faste sykepleier stillinger:

 • 1 fast 100 % stilling i tredelt turnus hver 3 . helg
 • 3 faste 80 % stillinger i tredelt turnus hver 3. helg
 • 1 fast 65 % stilling i tredelt turnus hver 3. helg
 • 1 fast 55 % stilling i tredelt turnus hver 3. helg

Vi har ledig 1 års vikariater i sykepleier stillinger:

 • 1 100 % stilling i tredelt turnus hver 3. helg
 • 1 75 % stilling i tredelt turnus hver 3. helg

Fint hvis du spesifiserer hvem stilling du søker på i søknaden din.

For stillinger der det er krav om politiattest, etter gjeldende lover vil dette bli innhentet i forbindelse med signering av arbeidsavtalen, før tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre sykepleieroppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet, lovverk, kommunale retningslinjer og faglig praksis
 • Betjening av telefonsentral, inkludert å gi råd og veiledning samt å utføre tri agering
 • Være en god bidragsyter til å skape et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjente sykepleier
 • Ønskelig med relevant erfaring, gjerne fra akuttmedisin eller legevakt
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper skriftlig og muntlig på nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Dokumentasjon vedlegges søknaden.

Personlige egenskaper

 • Du er  trygg i rollen som sykepleier
 • Du må trives i team og har gode samarbeid og kommunikasjonsevner
 • Du har fokus på kompetanse og har pasienten i fokus
 • Du er positiv, har humor og er god til å skape relasjoner
 • Det vektlegges personlig egnethet til stillingen

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse, humor og engasjement
 • En variert arbeidshverdag, hvor ingen dag er lik
 • God opplæring og veiledning og kollegaer med erfaring
 • God pensjonsordning
 • Lønn etter sentralt lønns- og stillings regulativ
 • Tiltredelse etter avtale

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemåls portalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen. 

I henhold til Offentlighetsloven kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Om arbeidsgiver
Drammen Legevakt har et nedslagsfelt på ca 145 000 innbyggere og over 100 000 henvendelser i året. Vår visjon er å være Norges ledende legevakt når det gjelder kompetanse, ledelse og organisasjon, slik at alle brukere av legevakten har en opplevelse av at vi tilbyr en tjeneste av høy kvalitet.

Kontaktinformasjon
Torill Elisabeth Groth
Avdelingsleder for Sykepleiertjenesten
971 70 220

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte. 
 

Annonse
Annonse