fbpx Forskningssykepleier til et aktivt forskningsmiljø | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Forskningssykepleier til et aktivt forskningsmiljø

Kirurgisk avdeling Hamar, Sykehuset Innlandet HF

Kirurgisk avdeling Hamar sykehus har et aktivt forskningsmiljø og har flere prosjekt  pågående. vi har nå fått ressurser til en forskningssykepleier, i første omgang tilknyttet 2 prosjekter til urologisk avdeling, SPCG-19 (randomisert multisenterstudie på eldre med prostatakreft) og IMPRESS (implementering av persontilpasset medisin i Norge). I utgangspunktet har vi ressurser ut 2024, men forventer forlengelse i etterkant.

Tiltredelse snarlig, stillingsstørrelse er 50% forskning og 25-50% dagtid sykepleier som ressurs for pakkeforløp, poliklinikk og internlogistikk.

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har en virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø. Sykehuset har et strategisk mål om å utvikle aktive forskningsmiljøer som er integrert i klinisk virksomhet.

Forskningsmiljøet på kirurgisk avdeling vil være sterkt tilknyttet forskningsenheten i sykehuset innlandet på Sanderud, AFS. Samtidig jobber vi med å utvikle en lokal forskningsgruppe som skal stimulere forskning i somatikken. Målet er å stimulere til forskning og kvalitetsforbedring av somatisk praksis i Innlandet og fremme forskning på tvers mellom psykiatri og somatikk. Ved å tilknytte oss miljøet på AFS, som er omfattende med 11 PhD stipendiater, flere erfarne seniorforskere, og dyktige forskningsmedarbeidere, håper vi på å kunne få forskningen til å bli en gjennomgående praksis i det daglige virke.

Den som ansettes vil inngå i et engasjert forskningsmiljø og få mulighet til å delta aktivt inn i ulike forskningsprosjekter sammen med dedikerte og kompetente medarbeidere.

Arbeidssted vil være i hovedsak Hamar sykehus.

Arbeidsoppgaver

Vi søker en engasjert og motivert medarbeider som vil få mulighet til å delta inn i ulike prosjekter. Arbeidsoppgaver vil bla. bestå av: rekruttering, datainnsamling, analyse av data, publisering og annen formidling, og rapportering. Som forskningsmedarbeider har man en viktig rolle i kontakten med kommunene både før oppstart- og ved gjennomføringen av ulike forskningsprosjekter. God kommunikasjon og samarbeidsevne er derfor viktig. Arbeidsdagene vil være varierte. Fleksibilitet, selvstendighet, men også god samarbeidsevne vektlegges. I forbindelse med deltakelse i forskningsarbeid, må noe reisevirksomhet kunne påregnes. 

Vedrørende annen klinisk virksomhet vil det i hovedsak dreie seg om støtte til pakkeforløpskoordinatorer, dagtid poliklinisk virke m.m. Men både arbeidsoppgaver, løsninger med deltid/heltid kan diskuteres etter ønsker fra den som ansettes.

Kvalifikasjoner

 • Kjennskap til - og erfaring fra kommunehelsetjenesten er en fordel
 • Helsefaglig utdannelse på minimum bachelornivå
 • Det er ønskelig med relevant utdanning på masternivå
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Motivasjon for å jobbe med forskning innenfor dette fagfeltet
 • Evne til å jobbe målrettet, strukturert og selvstendig
 • Fleksibel samarbeidsevne

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldene satser for SI
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv (IA) bedrift
 • Et godt arbeidsmiljø med flere stipendiater, seniorforskere og erfarne prosjektsykepleiere
 • Et sterkt fagmiljø med utviklingsmuligheter
 • Pensjonsordninger i KLP

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova §25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp søkerlista. Søkeren vil i tilfellet bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon
Lars Martin Rekkedal
Avdelingsjef
90236614
lars.martin.rekkedal@sykehuset-innlandet.no

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Sykehuset Innlandet ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre avbrudd fra arbeidslivet. 

Divisjon Elverum-Hamar har rundt 1600 ansatte og behandler årlig  150 000 pasienter. Divisjonen er hovedsenter for øye, karkirurgi, urologi og mammae-endokrin kirurgi og har avdelinger i indremedisin, onkologi, akuttmedisin, ortopedi, gastrokirurgi, øre/nese/hals, bildediagnostikk, barn og ungdom, gynekologi og føde-barsel.

Annonse
Annonse