fbpx Enhetsleder Forebyggende helsetjenester | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Enhetsleder Forebyggende helsetjenester

Helse og velferd, Narvik kommune

Hele lokalsamfunnet skal bidra til at barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår. Enhet forebyggende helsetjenester har en sentral rolle i dette og er delt inn i fagområdene helsestasjon, skolehelsetjeneste, ungdomshelse, jordmordtjeneste og vaksinasjon. Samlet skal enheten sikre at gravide, spedbarn, barn, unge og foreldre i hele kommunen blir fulgt opp og får rett helsehjelp til rett tid. Gjennom tidlig innsats arbeider helsesykepleierne, jordmødrene og legene med å forebygge helseutfordringer hos målgruppen. Samlet har enheten ca. 20 årsverk. Enheten benytter kunnskapsbaserte tiltak og kommunen benytter samhandlingsmodellen BTI (bedre tverrfaglig innsats).

Enhetsleder er en del av kommunens ledergruppe og rapporterer til kommunalsjef for helse og velferd.

Arbeidsoppgaver

 • Helhetlig delegert ansvar (fag, personal og økonomi) for forebyggende helsetjenester
 • Planlegge og styre hvordan tjenestens samlede ressurser skal prioriteres og benyttes i henhold til lovens krav, budsjettrammer og rommet for skjønn
 • Ha ansvar for at driften er gjenstand for god virksomhetsstyring gjennom planlegging, gjennomføring, rapportering og evaluering
 • Utøve støttende lederskap for utvikling og mestring i møte med arbeidsoppgavene
 • Planlegge og gjennomføre kompetanseprosesser, rekruttering og stabilisering
 • Sikre systematisk og god brukermedvirkning, samt samhandle med andre aktører med felles målgruppe
 • Sikre dialog og informasjonsflyt med politikere, styringsinstanser, samarbeidspartnere, innbyggere og media
 • Skape en helhetlig tjeneste i hele kommunen

Kvalifikasjoner
Nødvendig:

 • Helsesykepleier eller annen helsefaglig bachelorutdanning med relevant erfaring
 • Ledererfaring
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid
 • Gjennomgående gode IT-ferdigheter og erfaring i bruk av relevante verktøy
 • Kunnskap om lover og forskrifter på eget og tilgrensende fagområder
 • Gode samarbeidsevner
 • Svært gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper

Ønskelig:

 • Lederutdanning
 • Erfaring fra fagområdet
 • Erfaring fra komplekse organisasjoner
 • Erfaring fra fagutviklingsarbeid, endringsprosesser og prosjektledelse

Personlige egenskaper
Enhetsleder skal bidra til å forankre verdigrunnlaget til Narvik kommune videre i sin enhet og være en god rollemodell.
Vi søker en enhetsleder som er:

 • Tydelig og trygg i lederrollen
 • Strukturert, lojal og har høy gjennomføringsevne
 • Tillitsvekkende og har gode kommunikasjonsevner
 • Engasjert i faglig utvikling og kunnskapsbasert praksis, og trives med å lede kunnskapsmedarbeidere
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Mulighet for å utvikle fremtidig tilbud innenfor forebyggende helsetjenester i et miljø med svært kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Konkurransedyktig lønn i tråd med sammenlignbare stillinger i kommunesektoren
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger. Med offentlig tjenestepensjon har man en av de beste pensjonsordninger.
 • Flyttegodtgjøring etter avtale
 • Helt nyrenoverte og moderne arbeidslokaler midt i Narvik sentrum
 • For stillingen gjelder det 6 måneders prøvetid
 • Som ny i Narvik kommune tilbyr vi gratis årskort i Narvikfjellet eller Ankenes alpinanlegg, eventuelt klippekort på et av bassengene i kommunen vår

Annet

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller minoritetsbakgrunn. Fast ansatte i Narvik kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig arbeidsavklart eller som ønsker å øke sin stillingsandel, oppfordres til å søke.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, annet regelverk og gjeldende tariffavtale.
Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønske om unntak fra offentlighet må begrunnes i søknaden, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Søker vil bli varslet om ønsket ikke tas til følge.

Narvik kommune oppfordrer til å benytte elektronisk søknadsskjema.

Kontaktinformasjon
Ann Kvanmo
HR-rådgiver
91707523
ann.kvanmo@narvik.kommune.no

Ole Tobias Olsen
Kommunalsjef
952 42 598
ole.tobias.olsen@narvik.kommune.no

Narvik kommune er et naturlig knutepunkt i hjertet av Nord-Norge og strekker seg fra Tysfjorden i sør til fylkesgrensa Troms og Finnmark i nord. Vi har om lag 22.000 innbyggere.

Narvik har alt man kan tenke seg av naturopplevelser, aktiviteter og kulturarrangementer. Her ligger Nord-Norges flotteste alpinanlegg og nasjonalfjellet Stetinden. Vi har fjell og fjorder som innbyr til alt fra toppturer, padling og dykking. Du kan spille golf i Skjomen, og du finner både kulturarrangementer og festivaler her. Vi har kort reisevei til spektakulære steder som Lofoten, Vesterålen og Hamarøy. Narvik har også jernbane til Sverige, og du kan ta toget helt til Stockholm eller resten av Europa. 

Satsingsområdene i regionen er reiseliv, kraft og fornybar energi, blå næringer, forsvaret og grønn transport, logistikk og infrastruktur. I Narvik ligger UiT, Norges arktiske universitet. Kommunen har utstrakt samarbeid med UiT, næringslivet og Universitetssykehuset Nord-Norge. UNN Narvik er også godt i gang med å bygge et nytt topp moderne sykehus for regionen, midt i Narvik. Narvik er norsk søkerby for alpin-VM i 2027.

Annonse
Annonse