fbpx Enhetsleder - Avdeling for kompleks epilepsi, seksjon for voksenepilepsi og rehabilitering, post 1 | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Enhetsleder - Avdeling for kompleks epilepsi, seksjon for voksenepilepsi og rehabilitering, post 1

Seksjon for voksenepilepsi post 1 søker enhetsleder.

Dette er en spennende og utfordrende stilling. Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) holder til i Sandvika og er en del av OUS. Post 1 ligger inn under Seksjon for voksne med epilepsi og har 29 senger med 27 hjemler, fordelt på pleiepersonale, hvilende nattevakter og avdelingsbetjenter. Du vil ha ansvar for denne personalgruppen og jobbe tett sammen med fagutviklingssykepleiere, enhetsledere for de andre postene, legene på posten og ledergruppen på SSE. I postens lederteam inngår assisterende enhetsleder, som også er hovedansvarlig for vaktbok i GAT og driftssykepleier. Det er nødvendig med ledererfaring og kunnskap innenfor epilepsi er ønskelig. 

Posten yter sykepleie til pasientene i et tverrfaglig team, og det er tett samarbeid med kliniske støttefag, psykologer og leger. Post 1 har pasienter til innleggelse bl.a. for diagnoseavklaringer, medikamentell behandling og kirurgisk behandling av epilepsi. SSE får henvist pasienter fra hele landet og har nasjonal tjeneste for kompleks epilepsi og epilepsikirurgi. 

Posten er i kontinuerlig utvikling og ny leder må ha evnen til å stå i endringsprosesser og kunne tenke strategisk. For rette vedkommende er det store muligheter for å påvirke/utvikle fremtidens behov for helsetjenester innenfor fagområdet.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvar for daglig drift av posten.
 • Personalansvar for pleietjenesten samt avdelingsbetjenter, herunder rekruttering og sykefraværsoppfølging.
 • Bidra til god pasientflyt og logistikk, legge til rette for godt tverrfaglig samarbeid.
 • Forvalte økonomiske ressurser innenfor postens gitte rammer i samarbeid med seksjonsleder.
 • Følge opp Achilles, avvikssystemet.
 • Inngår i SSE sin ledergruppe.

Kvalifikasjoner

 • Sykepleier
 • Lederutdanning og -erfaring
 • Gjerne master innenfor ledelse eller helsefag
 • Ønskelig med kunnskap innenfor epilepsi/nevrologi
 • Ønskelig med kunnskap om OUS sine IKT systemer

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges tungt
 • Søker må ha gode lederegenskaper, være tydelig og ansvarsfull med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Jobber målbevisst, strukturert og selvstendig
 • Liker å jobbe i høyt tempo
 • Finner og gjennomfører gode løsninger 

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktinformasjon

Ellen Molteberg
Seksjonsleder
Tlf 926 43 901

Arbeidsssted: G.F.Henriksensvei 29, 1337 Sandvika

Åpne veibeskrivelse

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
Oslo universitetssykehus med våre 22 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Annonse
Annonse