fbpx Administrerende direktør for Helse Nord | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Administrerende direktør for Helse Nord


Vi søker en resultat- og utviklingsorientert leder med evne til å skape tillit og til samhandling både internt i foretaksgruppen, i dialog med ansatte og brukere og med andre samarbeidspartnere regionalt og nasjonalt.

Kandidater må ha ledererfaring fra større, komplekse organisasjoner, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og høyere utdanning. Det er ønskelig med kjennskap til og driftserfaring fra helsesektoren, da særskilt spesialisthelsetjenesten, bred samfunnsorientering og forståelse for politiske prosesser. Tilknytning til landsdelen er en fordel. Det vil bli lagt vekt på trygghet og robusthet i lederrollen og evne til å prioritere.

Helse Nord står foran en stor og krevende omstilling. Vi søker deg som har erfaring fra større endringsprosesser, som vil og som tør, og som helt ut forstår at dette bare er mulig hvis du får med deg dine medarbeidere.

Kontaktinformasjon
Beate Ottem Svanes eller Bendik Nicolai Blindheim, rådgivere i ISCO Group,  tlf. 22 06 87 00.


Vennligst registrer søknad og CV snarest og senest innen 25. mars 2023 på
webcruiter.no.

Helse Nord RHF er et av landets fire regionale helseforetak med ansvar for spesialisthelsetjenestene til befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard. Det tilsvarer 45% av Norges landareal og 9% av innbyggerne - rundt en halv million mennesker.

Våre hovedoppgaver er å tilby den nordnorske befolkningen de beste spesialisthelsetjenestene i den landsdelen der de bor, samt gode tjenester innen følgende områder: behandling, forskning, utdanning av helsepersonell og kurs og opplæring for pasienter og pårørende.

Helse Nord RHF eier seks helseforetak, hvorav fire er sykehus som tilbyr pasientbehandling. Til sammen jobber det totalt over 19 000 ansatte i foretaksgruppen. Omsetningen er på om lag 21 milliarder kroner. Foretaket har hovedkontor i Bodø.

For mer informasjon om Helse Nord RHF, se www.helse-nord.no

Annonse
Annonse