fbpx Spesialsykepleier - Traumeregisteret | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Spesialsykepleier - Traumeregisteret

Vi har ledig en fast stilling i Traumeregisteret i Akuttklinikken. Traumeregisteret Ullevål er et internt kvalitetsregister og brukes til kvalitetsarbeid, rapporter til ledelsen og media, samt til forskning. Som ansatt i Traumeregisteret deltar du i alle prosesser og gjennom dette arbeidet bidrar du til at pasientbehandlingen blir bedre. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet vil bestå av registrering i Traumeregisteret, vedlikehold og utvikling av registeret, lage rapporter på bestilling fra ledelsen og levere datasett til forskere. Det vil bli gitt opplæring i registerarbeid inkludert kodeverk (The Abbreviated Injury Scale, ICD-10 m.m.) og det er muligheter for egen utvikling og deltakelse i forskning, undervisning og kvalitetsarbeid. Traumeregisteret leverer også korrigerte diagnoselister til sykehusets ledelse for korreksjon av DRG som danner grunnlaget for innsatsstyrt finansiering. Registeret leverer også data til Nasjonalt Traumeregister på vegne av Oslo Universitetssykehus.
Dette er en 100% stilling men det kan bli aktuelt å dele den i to 50% stillinger avhengig av søkeres ønsker og kvalifikasjoner.

Kvalifikasjoner
 • Spesialsykepleier
 • Undervisningserfaring
 • Mastergrad en fordel, men ikke en forutsetning
 • Gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Relevant klinisk bakgrunn er en fordel
Personlige egenskaper
 • Evne til å samarbeide, jobbe selvstendig, planlegge og gjennomføre oppgaver
 • Registerarbeid krever nøyaktighet, viktige opplysninger skal ekstraheres fra journal til registeret.
Vi tilbyr
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Intern opplæring
 • Norges største forskningsmiljø innen Akuttklinikkens fagområder

Kontaktperson
Leiv Arne Rosseland
Avdelingsleder
92204274

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Annonse
Annonse