fbpx Seksjonsleder ved Infeksjonsmedisinsk isolatpost | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Seksjonsleder ved Infeksjonsmedisinsk isolatpost

Medisinsk klinikk, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Infeksjonsmedisinsk avdeling Ullevål er en av de største i sitt slag i Norge med 33 senger. Avdelingen består av to sengeposter, INF sengepost og INF isolatpost. Gjennom et helt år behandler vi hele spekteret av infeksjonsmedisinske tilstander. Avdelingen har spesialkompetanse på bl.a tropesykdommer og tuberkulose, inkludert et regionalt ansvar for MDR tuberkulose; og et nasjonalt ansvar for høysikkerhetsisolasjon av pasienter med f.eks hemorragisk feber. Behandlingen av både MDR tuberkulose og høysikkerhetsisolasjon er lagt til INF isolatpost. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Arbeidsoppgaver
 • Den som tiltrer stillingen blir seksjonsleder på INF isolatpost og en del av ledergruppen på Infeksjonsmedisinsk avd
 • Seksjonslederstillingen medfører i) personalansvar for ca 25 sykepleiere og annet pleiepersonell og ii) daglig drift og økonomisk ansvar for seksjonen
 • Den som tiltrer stillingen må samarbeide med beredskapssykepleier om drift av høysikkerhetsisolatene
 • Det forventes at seksjonsleder bidrar aktivt inn i ledergruppen
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må være godkjent sykepleier i Norge
 • Den som ansettes må samarbeide med andre ledere i avdelingen og se muligheter også på tvers av egen seksjon
 • Erfaring fra ledelse av sengepost / isolatpost er en fordel
 • Det er også en fordel med videreutdanning innen helseledelse eller Mastergrad
Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du: 

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer og med ulike profesjoner
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon 
 • har evnen til rask omstilling og tilpasning

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 

Kontaktinformasjon:
Anne Maagaard
Avdelingsleder
221 19153

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
Oslo universitetssykehus med våre 22 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Annonse
Annonse