fbpx Kreft - palliativsykepleier / sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Kreft - palliativsykepleier / sykepleier

Vi styrker sykepleietjenesten til pasienter med kreft og hematologiske sykdommer og utlyser nyopprettede faste stillinger. De nye stillingene skal bidra til å sikre kvalitet i pasientbehandling og at vi for alle våre sykepleiere øker tid  til faglig utvikling.

Spesialsykepleier/sykepleier 70-100% i sengepost
Spesialsykepleier/sykepleier 50-80% i poliklinikk med 20% - fjerde hver helg i sengepost 

Kreft er et satsningsområde for Sykehuset i Vestfold. Vi har et økende antall pasienter både til behandling i poliklinikk og med behov av innleggelse ifht sykdommen, moderne kreftbehandling, eller bivirkninger/støttebehandling. 

Senter for Kreft og Blodsykdommer ble opprettet høsten 2021 ifm innflytting i nytt bygg og nye lokaler, og består av sengepost og poliklinikk. Her samles behandlingstilbud innenfor medikamentell kreftbehandling, lindrende behandling og behandling av hematologiske sykdommer.

Kreftposten er en sengepost med plass til 30 pasienter, hvorav 24 pasienter har tilbud om enerom. Posten driftes i tre team fordelt på onkologi, palliasjon og hematologi. 

I poliklinikken er det ett tett samarbeid med interne og eksterne aktører for et helhetlig tilbud til kreftpasienter. Målet er å bidra til utvikling av optimale pasientforløp, implementering av presisjonsmedisin og pre/rehabilitering i forbindelse med behandling. Kliniske studier og annen kreftforskning er en integrert del av forløpene.

Sykehusets prestetjeneste er nært knyttet til virksomheten som samtalepartnere for pasient og pårørende, og som veiledere i etisk refleksjon for personalet.  Vi har også tett samarbeid med klinisk farmasøyt, sosionom og fysioterapeut. 

Stillingene er primært 100%, på sengepost i tredelt turnus med for tiden arbeid hver 3. helg. Ønsker du lavere stillingsbrøk eller arbeid hovedsakelig f.eks. på natt kan vi tilpasse det etter dine behov.  I poliklinikken har vi per nå utvidet åpningstid til kl 17.

Er du nyutdannet sykepleier med interesse for fagfeltet, erfaren sykepleier med lang fartstid eller spesialsykepleier med videreutdanning innen kreft, palliasjon, psykiatri eller annet relevant område, mottar vi gjerne en søknad fra deg. 
 
Høres noe av dette interessant ut - ta kontakt med oss for mer informasjon og en uforpliktende prat. Oppstart etter avtale. 

Arbeidsoppgaver
 • Sykepleiefunksjon til pasienter med kreft i alle faser av sykdommen
 • Behandling, symptomlindring for pasienter med høyt medisinsk og sykepleiefaglig behov
 • Oppfølging av pårørende
 • Planlegge pasientens forløp og oppfølgingsbehov på SiV, i samarbeid med pasient, pårørende og kommune
Kvalifikasjoner
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig, Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.
 • Autorisert sykepleier med videreutdanning innen onkologi. Annen relevant videreutdanning kan vurderes
 • Søker må ha erfaring med pasienter med kreft og kreftbehandling
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Fleksibilitet og god tilpasningsevne
 • Høy grad av evne til å veksle mellom selvstendig arbeid og teamarbeid
 • Evne til å se andre og bidra til et godt kollegialt miljø
Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø med trivelige og faglig engasjerte arbeidskollegaer
 • Faglig og personlig utvikling
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Regelmessig etisk refleksjon 
 • En avdeling som satser på forskning, innovasjon og utvikling for å sikre høy kvalitet på dagens og fremtidens helsetjenester til pasienter med kreftsykdom

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold. SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg. Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte. I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Les mer om oss på www.siv.no.

Annonse
Annonse