fbpx Sykepleier / spesialsykepleier på akuttgeriatrisk sengepost 1A - faste stillinger og vikariat | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier / spesialsykepleier på akuttgeriatrisk sengepost 1A - faste stillinger og vikariat

Vi ønsker fortrinnsvis søkere med videreutdanning i aldring og eldreomsorg/Gerontologisk sykepleie, eller med mål om å ta en slik utdanning innen 3 år, men alle sykepleiere er velkomne til å søke.

1A Akuttgeriatrisk er en av de få avdelingene som har stort fokus på helhetlig sykepleie. Med et helhetlig og tverrfaglig syn ser vi hele pasienten fra frisyre til tær og alt der imellom. Mange spennende felt er vi innom på vei til å behandle pasientene våre.

Posten har 16 sengeplasser for akutt syke eldre, som er rammet av akutt funksjonssvikt med økt behov for hjelp i dagliglivet. Vi jobber i et tverrfaglig miljø og er opptatt av å ha et godt samarbeid med pasient, pårørende og primærhelsetjenesten. Det er svært viktig at du snakker og forstår godt norsk.

Vi har ledig 2 stk faste stillinger på 75%, hvor stillingen har 3-delt turnus og arbeid hver 3 helg. Vi har også ledig 3 vikariater på 75%, 80% og 100% med ulik varighet, august 2023 og august 2024.

Bli med å skape en imøtekommende, lærerik og utfordrende arbeidsplass med mulighet for stønad til videreutdanning, gjennom Helse Stavanger.

I 2024 flytter vi over til det NyeSuS. Med større lokaler og kun enerom, må vi tenke og jobbe annerledes. Vi er nå inne i en endringsprosess og ønsker å få gode og glade medarbeidere med oss på laget, for å skape et bedre sykehus for våre pasienter og ansatte.

Oppstart etter avtale. Vi gleder oss til å høre fra deg.

Intervju er tenkt gjennomført 15 og 16 desember.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver
 • Være medansvarlig for at den sykepleien som utøves er i overenstemmelse med avdelingens målsetting.
 • Dokumentere gjennom behandlingsplaner og målrettede tiltak og evalueringer.
 • Koordinere pasientbehandling/tilbud i samarbeid med medarbeidere og pasienter.
 • Observere pasienters tilstand og bedømme, prioritere, iverksette, evaluere og ta ansvar for nødvendige sykepleietiltak, og ved behov kontakte annen ekspertise.
 • Sørge for at legens medisinske forordninger blir utført.
 • Holde seg faglig oppdatert.
 • Veilede studenter og kollegaer
 • Ansvarsvakter i avdeling etter opplæring.
 • Medansvarlig for at avdelingens ressurser forvaltes forsvarlig.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
Personlige egenskaper
 • Pasientorientert og ha respekt for den enkelte pasient
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Engasjert
 • Lojal
 • Motivert til faglig utvikling
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Ha høy arbeidsmoral
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Må trives i et aktivt, faglig og spennende miljø
Vi tilbyr
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Faglig og personlig utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag
 • Kompetanseutvikling i form av fagstige

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Kontaktperson
Andri Fridjonsson
Avdelingssykepleier
51519712

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

Annonse
Annonse