fbpx Spennende og utviklende 100% fast sykepleierstilling | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Spennende og utviklende 100% fast sykepleierstilling

Er du en selvstendig sykepleier som ønsker en spennende karriere ved Stavanger universitetssjukehus? Gjennom en 100% fast stilling ved bemanningssenteret får du utforsket hva de ulike avdelingene ved universitetssjukehuset tilbyr.

Vi søker både deg med erfaring fra sykehus og deg som er nyutdannet sykepleier. Som ansatt hos oss får du et funksjonstillegg på 20.000,- i året. Du må være tilpasningsdyktig og klar for å jobbe sommeren 2023. I forkant av sommeravviklingen vil du få god opplæring og oppfølging i den nye stillingen. Om sommeren jobber du kun på en avdeling.

Bemanningssenteret er en egen avdeling ved Stavanger universitetssjukehus. Det viktigste vi gjør er å bidra til å bemanne avdelinger med sykepleiere og helsefagarbeidere når sykdom eller annet bemanningsbehov oppstår.

Som sykepleier i bemanningssenteret vil du arbeide ved ulike avdelinger på sykehuset. På denne måten opparbeider du deg bred kompetanse og verdifull erfaring. Gjennom stillingen får du flere karrieremuligheter på andre avdelinger.

Du vil få en tilpasset årsturnus som gir både forutsigbarhet og fleksibilitet i hverdagen. Hvilke avdelinger som er aktuelle for deg å jobbe ved vil vi ta hensyn til.

Helse Stavanger HF bygger nytt sykehus på Ullandhaug, hvor det første byggetrinnet skal stå klart i 2024. Foretaket er i en spennende fase, og bemanningssenteret søker sykepleiere som ønsker å være med å bidra gjennom variert arbeid.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver
 • Pasientbehandling- oppfølgning
 • Sykepleie basert på faglig kunnskap, etiske normer og respekt for enkeltmennesket
 • Arbeid på ulike avdelinger på sykehuset
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
Personlige egenskaper
 • Du er pasientorientert
 • Du har gode kommunikasjonsevner
 • Du liker å samarbeid
 • Du er tilpasningsdyktig
 • Du setter deg raskt inn i nye oppgave
 • Du er selvstendig
Vi tilbyr
 • Faglige utfordringer og verdifull erfaring
 • Godt arbeidsmiljø
 • Funksjonstillegg på kr 20.000
 • Årsturnus som gir forutsigbarhet
 • Offentlige pensjonsordninger og forsikringer
 • Gode velferdstilbud som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag
 • SUS er en HjemjobbHjem-bedrift

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Kontaktinformasjon
Tove Gunvor Iversen
Leder
906 84 312

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

Annonse
Annonse