fbpx Seniorrådgiver til sekretariat for Sykepleiernes Samarbeid i Norden | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Seniorrådgiver til sekretariat for Sykepleiernes Samarbeid i Norden

Internasjonalt samarbeid er en viktig del av Norsk Sykepleierforbundsarbeid (NSF). NSF overtok nylig formannskapet, og fra 1. januar 2023 overtar vi sekretariatsfunksjon i Sykepleiernes Samarbeid i Norden (SSN). SSN består av de seks sykepleierorganisasjonene fra Danmark, Finland, Færøyene, Island, Sverige og Norge. Hver organisasjon har to representanter i styret. Stillingen skal understøtte arbeidet til styret og organisasjonens nettverk innen sykepleierprofesjon, helsepolitikk, interessepolitikk og internasjonale relasjoner.

NSF søker derfor en erfaren seniorrådgiver i 100 % fast stilling.

Du vil inngå i vår fag- og helsepolitisk avdeling, hvor 25 medarbeidere sammen utgjør et sterkt faglig kollegium. Avdelingen understøtter det politiske arbeidet opp mot myndigheter, samarbeidsorganisasjoner og internt i NSF. Du vil samarbeide tett med representantene til SSN fra alle de nordiske sykepleierorganisasjonene.

Denne stillingen vil ved endt periode av NSFs ledelse i SSN inngå i fag- og helsepolitisk avdeling sitt øvrige arbeid. Det betyr at det også vil bli endringer i stillingens innhold ved samme tidspunkt.

I denne stillingen må det påregnes noe reisevirksomhet.

Som seniorrådgiver for SSN vil du ha følgende ansvar- og hovedarbeidsoppgaver:

 • Følge opp og gjennomføre SSN-styrets vedtak og arbeid.
 • Rådgi forbundslederen i NSF, som leder av SSN.
 • Samarbeide tett med og bistå de øvrige nordiske sykepleierorganisasjonenes representanter i styret og nettverkene.
 • Utarbeide strategisk analyse av relevant nordisk og internasjonal forskning som grunnlag for politikkutvikling.
 • Planlegge og gjennomføre ulike arrangementer som styremøter og konferanser.
 • Skrive taler, referat samt annen rapportering.
 • Sikre og synliggjøre SSN sitt arbeid på ulike digitale plattformer.
 • Delansvar knyttet til budsjettkontroll og økonomistyring.

Vi søker en kollega med følgende kvalifikasjoner og erfaring:

 • Autorisert sykepleier.
 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis PhD.
 • Solid erfaring fra saksbehandling, prosjektstyring og sekretariats arbeid.
 • Presis i skriftlig og muntlig fremstillinger i norsk og engelsk, samt god forståelse av dansk og svensk.
 • God digital kompetanse.
 • Kjennskap til internasjonal helsepolitikk og sykepleieforskning, og erfaring fra internasjonalt, nordisk og interessepolitisk arbeid vil være en stor fordel.

Hvis du kjenner igjen disse personlige egenskapene mener vi du vil lykkes i stillingen:

 • God til å gjennomføre dine arbeidsoppgaver samt til å prioritere og være fleksibel.
 • Jobber godt både selvstendig og i team. Mestrer å formidle informasjon og budskap til kolleger, overordnede, partnere og eksterne parter.
 • Engasjement og bidrar til å fremme et positivt arbeidsmiljø, både faglig og sosialt.

Hos oss blir personlig egnethet tillagt vekt.

Vi tilbyr:

En arbeidshverdag i et engasjert team preget av godt humør og høy trivsel. Du får også mulighet til faglig- og personlig utvikling. Vi har utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og inkluderende arbeidsmiljø.

Ansatte i NSF har også: 

 • Tariffavtale.
 • Konkurransedyktig lønn.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Reise-, ulykkes- og gruppelivsforsikring.
 • Gode velferdsordninger, som treningsrom og kantine.
 • Fleksibel arbeidstid, og mulighet for hybrid hjemmekontoravtale.
 • Sentrale lokaler i Kvadraturen i Oslo sentrum.

Du er velkommen til å kontakte fagsjef Bente Lüdemann på telefon 926 37 062. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.  

NSF har høy etisk bevissthet i hele organisasjonen. Vi mener at et godt arbeidsmiljø også er preget av mangfold, og at medarbeidere med ulike fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiv vil bidra positivt i vårt arbeid for medlemmene. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke uten å kunne vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Lokalene våre er universelt utformet, og vi legger til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I NSF skal alle trives på sin arbeidsplass. Vi har alle et felles ansvar, men spesielt for lederne er dette en viktig oppgave. I hverdagen betyr dette mye for trygghet, samarbeid og utvikling og vi tror at folk som har det bra leverer de beste resultatene.

Søknadsfristen er fredag 9. desember 2022. Søknad sendes via vår elektroniske søkeløsning. Bruk rød knapp på siden. 

Tiltredelse etter avtale. Vi gleder oss til å høre fra deg!

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 124.000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen Unio.

Annonse
Annonse