fbpx PhD stipendiat sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

PhD stipendiat sykepleier

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Vi har ledig en (evt. to) 50% stilling for spesialsykepleier som PhD stipendiat i 6 år. Ansettelse vil være ved Avdeling for Forskning og Utvikling ved Akuttklinikken (AKU), Oslo Universitetssykehus. Stillingen må kombineres med annen 50% klinisk stilling som spesialsykepleier i AKU i Oslo Universitetssykehus og vi legger til rette for at eksterne søkere vil kunne få tilbud om stilling som spesialsykepleier ut fra kompetanse og egne ønsker.

Forskningsprosjekt og veiledning må knyttes til en av avdelingene i AKU. Søkere må legge ved avtale med veileder i AKU og prosjektbeskrivelse. Prosjekter som er i samsvar med handlingsplan for forskning i AKU prioriteres, men søker og veiledere står fritt til å velge tema.

Stipendiaten vil få arbeidsplass ved OUS, hjemmekontorløsning og dekket utgifter til PhD-utdanning. Driftskostnader i prosjektet må spesifiseres og prosjektleder har ansvar å skaffe ekstern finansiering i tillegg hvis prosjektet har vesentlige, årlige driftsutgifter.  

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «Søk på stillingen» knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post. 

Arbeidsoppgaver

Arbeidet vil bestå av forskning og utdanning som tilfredsstiller kravene til graden PhD.
Stipendiaten må søke opptak på PhD programmet på Universitetet i Oslo og følge normal progresjon der.
Søker bes legge ved:  

 •  CV med eventuell publikasjonsliste
 • 1-2 siders brev som beskriver deg selv, motivasjon for å søke, og hvorfor du vil være egnet til denne stilling samt om det ønskes kombinert med annen stilling i, eller utenfor OUS.
 • Et anbefalingsbrev fra veileder i prosjektet eller annen relevant fagperson bør medfølge.
 • Det skal oppgis navn på to personer som kan være referanse.
 • Fullstendig prosjektbeskrivelse inkludert budsjett som viser forventede driftsutgifter gjennom hele prosjektet.
 • Kopi av godkjenninger hvis de foreligger eller en tidsplan for søknader om nødvendige godkjenninger.

Kun vedlegg som er relevant for stilling skal legges ved.

Kvalifikasjoner
 • Godkjent spesialsykepleier
 • Fullført mastergrad
 • Tilfredsstille karakterkravet for å søke opptak ved PhD programmet ved UiO, Medisinsk Fakultet
 • Gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  
 • Selvstendighet og problemløsende
 • Evne til å oppsøke oppgaver og vilje til å påta seg ansvar
 • Nøyaktighet
 • Motivasjon, engasjement og arbeidsglede 
 • God arbeidskapasitet og fleksibilitet
Vi tilbyr
 • Et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig veiledningsgruppe
 • Samarbeid med andre stipendiater
 • Inspirerende miljø med forskere innenfor våre fagfelt

 Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Leiv Arne Rosseland
Professor/Head of Department
92204274
lrossela@ous-hf.no

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin.

Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Annonse
Annonse