fbpx Operasjonssykepleiere søkes! Er du en av våre nye kollegaer? | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Operasjonssykepleiere søkes! Er du en av våre nye kollegaer?

Sykehuset i Vestfold ser nå etter 3 operasjonssykepleiere til Operasjonsseksjon H4 i Kirurgisk klinikk.

Seksjonen har 11 operasjonsstuer og har som hovedoppgave å ivareta kirurgisk aktivitet 24/7, innen fagområdene kar, uro, robotkirurgi, ortopedi, gastro- og gynekologi. 

Vi har ledig:
x 100 % fast operasjonssykepleierstilling.

Ved eventuelle spørsmål er det bare å ta kontakt. Tiltredelse etter avtale. 

Vi ser frem til å høre fra deg!

Arbeidsoppgaver
 • Inngå i operasjonsteam 24/7 med ordinære operasjonssykepleieoppgaver
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent sykepleier med videreutdanning som operasjonssykepleier
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
Personlige egenskaper
 • Trives med å jobbe i tverrfaglige team og i et høyteknologisk miljø
 • Engasjert, strukturert og løsningsorientert
 • Håndterer høy aktivitet og omprioritering av oppgaver når det er nødvendig
 • Jobbe selvstendig med gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet blir vektlagt
  Vi tilbyr
  • Et spennende og faglig utfordrende miljø
  • Fagdager i ulik form
  • Et godt arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
  • En trygg arbeidsplass med gode kollegaer 

  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

  Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

  Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

  Kontaktinformasjon
  Britt Hansen
  Seksjonsleder
  406 26 980

  Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold. SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte. I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Les mer om oss på www.siv.no.

  Annonse
  Annonse