fbpx Avdelingsleder til Forsknings- og innovasjonsavdelingen | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Avdelingsleder til Forsknings- og innovasjons­avdelingen

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus HF.

Stillingen kan kombineres med bistilling som professor II/førsteamanuensis 20 % ved Institutt for klinisk medisin Universitetet i Oslo for søkere som møter kompetansekravene for bistillingen

Vi søker en engasjert og samlende avdelingsleder!

Er du en faglig engasjert leder som er opptatt av ledelse? Vil du bidra til at klinikken har høy forsknings- og innovasjonskompetanse på tvers av klinikkens fagområder og opptatt av å utvikle forskning som spenner fra internasjonalt fremragende forskningsmiljøer til klinikknær forskning? Vil du ha en sentral rolle i arbeidet med å skape fremtidige innovative løsninger for klinikken?

Vi søker etter en leder som er opptatt av å bidra til å videreutvikle vår forskning og innovasjon som er åpen, trygg og forutsigbar. Du har nødvendig faglig tyngde til å lede en stor avdeling med kompetente fagpersoner fra ulike profesjoner. Du evner å sette visjoner og planer ut i livet sammen med andre og kommunisere godt.

Stillingen som avdelingsleder av Forsknings- og innovasjonsavdelingen, Klinikk psykisk helse og avhengighet kan tilknyttes bistilling som professor SKO 1013 / førsteamanuensis SKO 1011 (20 % stilling) i medisin (psykiatri) ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO) for søkere som møter kravene for bistillingen.

For hovedstillingen ved OUS gjelder:
Forsknings- og innovasjonsavdelingen(FIA) er organisert i seks seksjoner: Seksjon for barne- og ungdomspsykiatrisk forskning, Seksjon for behandlingsforskning, Seksjon for psykoseforskning, Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser region Sørøst (TIPS Sør-Øst), Seksjon for klinisk rus- og avhengighetsforskning (RusForsk) og Senter for fremtidig helse (C3). Avdelingen har 90 medarbeidere. Avdelingen er basis både for egne aktive
forskningsseksjoner og for forskningsgjennomføring/forskningsrådgivning for klinikkens syv kliniske avdelinger og deres forskningsgrupper. Et Senter for forskningsdrevet innovasjon og OUS delen av et Senter for fremragende forskning er tilknyttet avdelingen.

For å vurdere forskningserfaring ber vi om at også søkere som ikke søker bistillingen ved UiO legger ved publikasjonsliste samt oversikt over erfaring med forskningsveiledning og forskningsledelse.

Arbeidsoppgaver
 • Opprettholde avdelingens rolle som Norges ledende forsknings- og innovasjonsavdeling på våre fagområder, videreføre klinikkens internasjonalt sterke forskningsmiljø og bidra til utviklingen av flere gode og konkurransedyktige forskningsgrupper og innovasjonsmiljøer
 • Videreutvikle og implementere forsknings- og innovasjonsstrategi for avdelingen med utgangspunkt i OUS strategiplan for forskning og for innovasjon i samarbeid med klinikkens kliniske avdelinger på tvers av tre spesialiteter og fagområder, med fokus på å styrke klinikknær forskning, herunder arbeid med avdelingsoverspennende klinisk forskningsregister
 • Bidra til godt forsknings- og innovasjonssamarbeid med de andre klinikkene i OUS, med Universitetet i Oslo og øvrige eksterne samarbeidspartnere
 • Personal- og økonomiansvar
Krav til hovedstillingen
 • Høyere utdanning innenfor helsefag
 • Ledererfaring, ønskelig med formell lederutdanning
 • Solid og oppdatert relevant forskningserfaring på et nivå som tilsvarer nåværende eller snarlig professorkompetanse
 • Gode norsk kunnskaper både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • Faglig engasjert, målbevisst og med gjennomføringsevne
 • Selvstendig, ansvarsbevisst og fleksibel
 • Svært gode samarbeidsevner
 • Modig og trygg i lederrollen
 • Motiverende
Vi tilbyr
 • En utfordrende lederstilling med påvirknings- og utviklingsmuligheter
 • Kompetente og engasjerte kollegaer

For den akademiske bistillingen ved UiO gjelder:
Se fullstendig stillingsbeskrivelse med kvalifikasjonskrav og vurderingsgrunnlag for den akademiske bistillingen: https://www.med.uio.no/klinmed/om/ledige-stillinger/stillingsbeskrivelser/2022-43080-stillingsbeskrivelse-psykiatri.pdf

Søknad til den akademiske bistillingen skal inneholde: 

 • Søknadsbrev og CV
 • Publikasjonsliste
 • Liste over 10 publikasjoner som ønskes tillagt spesiell vekt. Disse vedlegges i fulltekst.
 • Oversiktsskjema over veiledningserfaring for PhD-kandidater (kandidatens navn, veiledningsperiode, institusjon og dato for disputas, hoved- /biveileder for hver kandidat)
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen administrasjon, ledelse, undervisning/formidling, språk
 • Eventuelle øvrige kvalifikasjoner 

Dokumentasjonen samles i ett pdf-dokument, max 10MB:

Se retningslinjer for utforming av søknaden, orienteringsskriv til søkere, reglement for ansettelse av professor samt regler om pedagogisk kompetanse: http://www.med.uio.no/om/jobb/veiledninger/index.html

Henvendelser om søknadsprosessen knyttet til bistillingen kan rettes til: personalrådgiver ved Institutt for klinisk medisin (UiO), Svetlana Trofimova, e-post: svetlana.trofimova@medisin.uio.no 

Kontaktinformasjon 
Petter Andreas Ringen
Klinikkleder
46928095

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.Oslo universitetssykehus med våre 22 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Universitetet i Oslo er Norges største forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 1500 ansatte (ca 1000 årsverk) og ca 2000 studenter. UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Annonse
Annonse