fbpx Seksjonsleder | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Seksjonsleder

Seksjon voksenhabilitering har ledig fast stilling for seksjonsleder. Seksjonen er tilknyttet Psykiatrisk avdeling. Seksjonen er en spesialisthelsetjeneste for mennesker over 18 år med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse av komplisert eller sammensatt karakter.

Mennesker med medfødt eller tidlig ervervet kognitiv funksjonsnedsettelse (utviklingshemming) og/eller autismespekterforstyrrelse, utgjør en stor andel av pasientgruppen. Arbeidsformen er poliklinisk og ambulant. Seksjonen er fylkesdekkende (Østfold og Vestby).

Seksjonen har 15,2 fagstillinger i tillegg til merkantile stillinger og seksjonsleder. Dette utgjør blant annet 5 psykologspesialister/psykologer og 1 overlege/psykiater. Seksjonen har dyktige og aktive medarbeidere som også reiser ut til klienter og kommuner. Seksjonen vektlegger gode faglige og sosiale forhold samt HMS.

Seksjonsleder har ansvaret for fag, personell, aktivitet og økonomi i seksjonen. Seksjonen har en god struktur med ulike faste møter for faglig diskusjon, pasientinntak, HMS og tillitsvalgtarbeid. Det er et nært samarbeid med medisinskfaglig og psykologfaglig rådgiver. Sykehuset har utarbeidet funksjonsbeskrivelse for seksjonsledere. Seksjonsleder har nært samarbeid med avdelingssjef.

Seksjonen er lokalisert i Sarpsborg sentrum (nær jernbane og buss) - Sarpsborgklinikken - sammen med Seksjon barne- og ungdomshabilitering og andre polikliniske seksjoner fra Klinikk for psykisk helsevern. Dette utgjør et stort fagmiljø, og seksjonen har kort vei til sykehuset på Kalnes.

Ansettelse fra 1. februar 2023 eller etter avtale.  

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for seksjonens tjenester og resultat herunder kvalitet, arbeidsmiljø, økonomi- og ressursbruk
 • Ansvar for daglig drift og administrative oppgaver
 • Videreutvikle seksjonens tjenester i tråd med overordnede føringer
 • Bidra til å sikre høyt faglig nivå i tilbudet til klientgruppen
 • Personalansvar for medarbeidere i seksjonen
 • Innarbeide gode rutiner for å sikre inntjening og overholde vedtatte budsjetter
 • Være en positiv og aktiv deltaker i avdelingens ledergruppe
Kvalifikasjoner
 • Universitets- eller høgskoleutdannelse innen helse
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring
 • Erfaring fra arbeid med psykisk utviklingshemmede er ønskelig
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Personlige egenskaper
 • Tydelig og trygg i lederrollen
 • Ha gode samarbeidsevner og opptatt av å skape gode resultater sammen med andre
 • God til å skape relasjoner
 • God gjennomføringsevne
 • Initiativrik og løsningsorientert
Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende oppgaver
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Glengsgata 19, 1706 Sarpsborg, Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Knut-Erik Hymer
Avdelingssjef
934 81 036

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her. 

Annonse
Annonse