fbpx Tilkallingsvikarer | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Tilkallingsvikarer

Trives du sammen med barn/unge? Ønsker du en variert, spennende og meningsfull deltidsjobb?

Tjenester til barn og unge med funksjonsnedsettelse har ansvaret for blant annet drift av Eikenga avlastning. Dette er et avlastningstilbud for barn og unge 0-18/23 år med funksjonsnedsettelse, som bor hjemme hos foreldre/foresatte. Tilbudet er rettet mot familier som har et tyngende omsorgsarbeid. 

Vi er nå i behov av flere engasjerte og motiverte  tilkallingsvikarer. Arbeid vil i hovedsak være ettermiddag/kveld på ukedager, dag/kveld helger. Vi er også i behov av tilkallingsvikarer som kan tenke seg å jobbe på natt. 

Vi ønsker oss fortrinnsvis helsefagarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere
eller studenter i relevant 3-årig høgskoleutdanning, som har erfaring fra arbeid med barn og unge med spesielle behov. 

Arbeidsoppgaver
 • Målrettet miljøarbeid
 • Samhandling med barn og ungdommer ut i fra dagsform og forutsetninger
 • Motivere,  veilede, delta på aktivitet, ADL-ferdigheter og selvstendighet
 • Ulike pleie og omsorgsoppgaver
 • Samarbeid med teamet rundt hvert enkelt barn/ungdom
 • Ta i bruk ulike former for kommunikasjonsverktøy (ASK) 
 • Delta og gjennomføre praktisk og forefallende arbeid
Kvalifikasjoner
 • Bachelor student innenfor fagfeltet
 • Utdannet helsefagarbeider/ barne- og ungdomsarbeider, med erfaring fra arbeid med barn og unge - med spesielle behov
 • Beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B
Personlige egenskaper
 • Du må være fleksibel og trives med endringer.
 • Du må håndtere hektiske dager
 • Du må klare å sette grenser og tåle utfordrende atferd
 • Du må være løsningsorientert og kunne jobbe i team
 • Du må være omgjengelig og har en positiv innstilling
 • Du må være faglig engasjert og ønsker om å lære noe nytt
 • Du må ha god fysikk og trives med å være i aktivitet
 • Du må kunne jobbe selvstendig, men også være en lagspiller og være lojal overfor rutiner og bestemmelser.
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtaleverket
 • Godt samarbeidsklima
 • Engasjerte kollegaer
 • Teamarbeid rundt barna/ungdommene
 • Oppfølging for opplæring og utvikling i miljøarbeidet
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Andre opplysninger
I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Vestre Eikenga 19, 3400 Lier, Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Camilla Paulsen
Konstituert avdelingsleder
959 42 260
Camilla.Paulsen@lier.kommune.no

Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du grønne Lier med 27 000 innbyggere. Vi er en innovativ og fremoverlent kommune med mange spennende utviklingsprosjekter. Her er det stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder.

Lier kommune har 1700 medarbeidere som yter et vidt spekter av tjenester med høy kvalitet. Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere med sikte på å utvikle gode velferdstjenester til innbyggerne over tid.

Følg oss på Facebook og se hvordan vi jobber!

Annonse
Annonse