fbpx Sykepleier/Familieterapeut | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier/Familieterapeut

Spennende stilling i et tverrfaglig og godt fagmiljø for arbeid med spiseforstyrrelser

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Vestfold tilbyr tverrfaglig utredning og behandling til barn, unge og deres familier. BUP Vestfold består av to allmennpoliklinikker, en spesialisert poliklinikk for barn 0-6 år, et nevropsykologisk team, en døgnpost og en intensivseksjon.
 
Ved Intensivseksjonen har vi ledig en fast stilling ved vårt nyetablerte Dagtilbud for spiseforstyrrelser.
 
Ved Dagtilbudet gir vi behandling til pasienter og deres familier som i en periode trenger et utvidet, intensivert poliklinisk tilbud med hjelp til måltidsmestring.
 
Vi arbeider etter en familiebasert tilnærming som overordnet behandlingsmetode for barn og unge, men tilbyr også andre terapeutiske metoder med utgangspunkt i den enkelte pasients og families behov. 
 
Vi søker en engasjert medarbeider som kan å bidra til styrking og videreutvikling av tilbudet.
Man må kunne arbeide ambulant, når det er behov for det.

Startdato: 01.12.2022

Kvalifikasjoner
 • Utdanning som sykepleier, bachelor/masternivå, gjerne klinisk spesialist i barn og unges psykiske helse. Andre med barnevern-/sosialfaglig utdanning er også velkommen til å søke.
 • Videreutdanning i familieterapi, FBT, CBT-E, eller kunst- og uttrykksterapi.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk  både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Vi ønsker at du:

 • har erfaring fra arbeid med barn / unge voksne med spiseforstyrrelser i poliklinikk eller døgnenhet
 • har erfaring fra familiebasert arbeid, FBT eller andre metoder spesifikt for spiseforstyrrelser
 • kan gjennomføre måltidsmestring og arbeide ambulant ved behov
 • liker å arbeide i team, er fleksibel og interessert i å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • er utviklingsorientert og har god systemisk forståelse
 • har gode samarbeidsevner og evner å arbeide selvstendig
 • har godt humør og god refleksjonsevne

Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt i ansettelsen. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede)

Vi tilbyr
 • et fagmiljø preget av engasjement og høy kompetanse
 • et differensiert behandlingstilbud til pasienter og familier
 • tverrfaglige team med gode kollegaer
 • utfordrende og spennende utviklingsmuligheter
 • videreutdanning og internopplæring
 • klinisk veiledning
 • egen forskningsenhet i klinikk psykisk helse og rusbehandling
 • gode arbeids- og permisjonsordninger

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Arbeidssted
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3116 Tønsberg
Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Liv Ristvedt
Seksjonsleder
97197480

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

Annonse
Annonse