fbpx Sunnaas sykehus HF søker sykepleier / spesialsykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sunnaas sykehus HF søker sykepleier / spesialsykepleier

Er du sykepleier og vil jobbe i tett samarbeid med pasient og tverrfaglig team?

Som sykepleier hos oss får du være med å spille en viktig rolle i pasientenes rehabilitering i et tverrfaglig team som finner gode løsninger sammen. 

Sunnaas sykehus HF er ett av elleve helseforetak i Helse Sør-Øst. Vi tilbyr høyspesialisert rehabilitering til mennesker som har mistet eller fått svekket funksjonsnivå etter alvorlig skade eller sykdom. Hos oss blir du del av et team som bidrar til en rehabiliteringsprosess der pasienten selv opplever mestring og oppnår et fundament for veien videre i livet. 

På Avdeling for oppfølging av ryggmargskade har vi korte kontroll- og vurderingsopphold med  individuelle og gruppebasert tilbud. Avdelingen holder stengt jul og påske, samt fire uker i forbindelse med sommerferieavvikling. Les mer og søk her!

Avdeling for traumatisk hjerneskade tilbyr vi spesialisert primær rehabilitering til personer med hjerneskade som er oppstått som følge av et ytre traume (skade) mot hodet og hjernen, samt personer med Locked-in syndrom. Les mer og søk her!

Vi har også behov for dyktige sykepleiere ved andre avdelinger, og har periodevis faste stillinger, vikariater og ekstravaktstillinger ledig. Les mer og søk her!

Våre sykepleiere

  • Jobber i todelt turnus (vi har et eget team av nattevakter)
  • Er en del av et tverrfaglig team med høyt faglig nivå
  • Spiller en viktig rolle i pasientens rehabilitering etter alvorlig sykdom og skade
  • Får mulighet til å være del av et team som har fokus på arbeidsmiljø og høy faglig sykepleiekompetanse
  • Har en variert arbeidshverdag
  • Lønnes i samsvar med gjeldende overenskomst, samt 40% kveldstillegg og 25%, minimum kr 70 pr time i helgetillegg
  • Får kompensert for relevant tilleggs- og/eller videreutdanning
  • Har meget gunstig medlemskap i offentlig pensjonsordning i KLP, gruppelivs- og ulykkesforsikring, samt fritidsulykkesforsikring
  • Deltar i sykehusets kompetanseutviklingsprogram, samt avdelingsintern opplæring og undervisning både tverrfaglig og særfaglig. Spisskompetanse i tverrfaglig rehabilitering kan bli benyttet etter pasientenes behov på tvers av klinikkens avdelinger.

Stillingstittel: Sykepleier/spesialsykepleier

Kontaktinformasjon

Hege Johanne Teslo, avdelingsleder
934 85 548

Gunn Marit Tobiassen, avdelingsleder
915 66 263

Arbeidssted: Bjørnemyrveien 11, 1453 Bjørnemyr, Norge
Åpne veibeskrivelse

Sunnaas sykehus HF tilbyr høyspesialisert rehabilitering til mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade. Sykehuset er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering og ett av elleve helseforetak i Helse Sør-Øst. Sunnaas sykehus har hovedsaklig regionale, men også nasjonale oppgaver, og er et sykehus med universitetsfunksjoner.
Sunnaas sykehus er akkreditert etter de internasjonale standardene til Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities, CARF. Du kan lese mer om sykehuset på vår nettside eller se en film om våre pasienter.

Sunnaas sykehus HF ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet. Vi deltar i regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan benyttes til registreringsformål.