fbpx Rekrutteringsstillinger sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Rekrutteringsstillinger sykepleier

Rekrutteringsstillinger sykepleier til Intensivavdelingen A3, UNN Tromsø:

Intensivavdelingen  er en av de nyeste og mest moderne intensivavdelingene i hele Norge. I vår avdeling overvåker og behandler vi både medisinske og kirurgiske pasienter med svikt i ett eller flere organ som har behov for organstøttende behandling.

Som sykepleier hos oss vil du få muligheten til å delta i avansert overvåking og behandling pasienter med:

 • respirasjonssvikt
 • hjerte- og sirkulasjonssvikt
 • indremedisinske problemstillinger, herunder kontinuerlig hemodialyse
 • traume
 • nevrokirurgi

Hos oss utøver vi intensivsykepleie med nytt og moderne medisinskteknisk utstyr, velbalansert med omsorg for pasient og pårørende. Vi jobber for UNN sin målsetning om at det er resultatene for pasienten som teller.

Som sykepleier i vår avdeling må du kunne jobbe både selvstendig og i team. Vi tilbyr minimum tre mnd. opplæring, og målet med rekrutteringsstilling er at du etter hvert ønsker en videreutdanning i intensivsykepleie.

Med bakgrunn i mangfold av pasientkategorier har vi behov for både intensivsykepleiere og sykepleiere hos oss. Vi vektlegger og tilstreber rett kompetanse til rett pasient.

Aktuelle kandidater vurderes fortløpende.

Vi ønsker DEG som vår nye kollega!

UNN Tromsø er plassert midt i "Nordens Paris" med utallige kultur- og friluftsmuligheter. Aktivitetene er mange, fra hav til fjell i vakker og vill natur. 

Arbeidsoppgaver
 • Intensivsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter
 • Tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Opplæring og veiledning av ansatte og studenter
 • Ivaretakelse av pårørende og barn som pårørende
Kvalifikasjoner
 • Sykepleier med norsk autorisasjon og minimum 2 års relevant erfaring
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsegenskaper
 • Gode norskkunnskaper (ev. svensk/dansk)
Personlige egenskaper
 • Faglig engasjement og interesse for å bidra til å utvikle et godt tilbud til intensivpasientene
 • Evne å håndtere flere ulike arbeidsoppgaver og skape en god struktur og flyt i arbeidet
 • Serviceorientert og ta selvstendig ansvar for oppgavene
 • Nytenkende, fleksibel og løsningsorientert
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt.
Vi tilbyr
 • Individuelt tilpasset opplæring, minimum 3 måneder
 • 6 fagdager i året i henhold til fastsatt plan i turnus
 • Faglig utfordrende arbeid i nye, flotte lokaler
 • Gjennomgående nytt medisinskteknisk utstyr i hele avdelingen
 • Individuell kompetanseplan
 • Arbeid med kontinuerlig forbedringsarbeid og pasientsikkerhet
 • Du vil tilhøre et tverrfaglig og innovativt fagmiljø i stadig utvikling
 • God opplæring av nyansatte
 • Gode velferdsordninger, eksempelvis bedriftsidrett, kulturaktiviteter, velferdshytter i Troms og Lødingen
 • Friluftsliv med fjell, sjø og vakre naturopplevelser under nordlyshimmel eller midnattssol
 • Et pulserende lokalmiljø med fyldig og variert kulturtilbud
 • Mulighet for leie av bolig
 • UNN er en IA-bedrift

Hansine Hansens veg 67, 9019 Tromsø, Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Astrid Dalum
Seksjonsleder
77 66 95 96

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vi er universitets- og regionsykehuset for hele Nord-Norge, og vår visjon «Med pasienten – for pasienten» gjenspeiler at vi i UNN skal spille på lag med pasientene.

De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN jobber etter verdiene kvalitet, trygghet, respekt og lagspill. Sistnevnte fremhever viktigheten av godt samspill internt, og ha et nært og godt samarbeid med kommunehelsetjeneste, UiT Norges arktiske universitet, Helse Nord RHF og andre helseforetak i regionen. Les mer om oss på unn.no.

UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.

UNN ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. UNN jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Annonse
Annonse