fbpx Har du lyst til å jobbe på Drammen Legevakt? | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Har du lyst til å jobbe på Drammen Legevakt?

Vi har ledig følgende stillinger som sykepleier:

 • 1 fast 80% stilling i tredelt turnus hver 3. helg
 • 2 faste 80% natt stillinger hver 3. helg
 • 1 fast 75% stilling i tredelt turnus hver 3. helg

Ved intern opprykk blir det ledig stilling i annen stillingsprosent.
Antall stillinger: 4

Arbeidsoppgaver

 • Utføre sykepleieroppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet, lovverk, kommunale retningslinjer og faglig praksis
 • Betjening av telefonsentral, inkludert å gi råd og veiledning samt å utføre triagering
 • Være en god bidragsyter til å skape et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Ønskelig med relevant erfaring, gjerne fra akuttmedisin eller legevakt
 • For søkere med annen utdanning enn norsk kreves språkkunnskaper tilsvarende B2 i muntlig og skriftlig.  Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.  Språkkravet må dokumenteres ved søknad.

Personlige egenskaper

 • Du er trygg i rollen som sykepleier
 • Du må trives i team og har gode samarbeid og kommunikasjonsevner
 • Du har fokus på kompetanse og har pasienten i fokus
 • Du er positiv, har humor og er god til å skape relasjoner
 • Det vektlegges personlig egnethet til stillingen

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse, humor og engasjement
 • En variert arbeidshverdag hvor ingen dag er lik
 • God opplæring og veiledning og kollegaer med erfaring
 • God pensjonsordning
 • Lønn etter sentralt lønns- og stillingsregulativ
 • Tiltredelse etter avtale

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester.  

Om arbeidsgiver:

Drammen legevakt har et nedslagsfelt på ca 145 000 innbyggere og over 100 000 henvendelser i året. Vår visjon er å være Norges ledende legevakt når det gjelder kompetanse, ledelse og organisasjon, slik at alle brukere av legevakten har en opplevelse av at vi tilbyr en tjeneste av høy kvalitet. For ansettelse i stillinger hvor man yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven krever gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, den ,må fremlegges før ansettelse, jfr. helse og omsorgstjenesteloven §5-4.  Attesten kreves bare av søker som får tilbud om stillingen, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Kontaktinformasjon

Groth, Torill Elisabeth
Avdelingsleder for sykepleiertjenesten
971 70 220
torill.elisabeth.groth@drammen.kommune.no

Sted: Rosenkrantzgata 17, 3018 Drammen, Norge
Åpne veibeskrivelse

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte.