fbpx Er du vår nye sykepleier? | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Er du vår nye sykepleier?

Vil du utgjøre en forskjell for mennesker som trenger det? Bodø kommune søker sykepleier

Vi søker sykepleier til 100 % fast stilling ledig fra d.d. og 100 % vikariat ledig fra d.d
Hos oss har du som sykepleier selvstendig ansvar for primærgruppen. Du har ansvar for gjennomføring av legevisitt og den sykepleiefaglige oppfølgingen av pasientene.

Sentrum sykehjem jobber for en optimal bruk av kompetanse, OBAK. Dette innebærer at sykepleiere i stor grad får utfordringer og arbeidsoppgaver i samsvar med sin kompetanse.

Vi jobber med å organisere sykepleiere delvis i stab. Sykepleier vil også være tilknyttet sin avdeling. Sykepleierstaben består av flere sykepleiere som har ansvar for å løse sykepleieroppgaver på vakten.

Her hos oss jobber du personsentrert med pasienter som har sammensatte diagnoser hvor hovedutfordringen er demens. Vi har små enheter (6 pasienter i hver bogruppe) som er spesielt tilrettelagt for denne målgruppen.

Vi er fremtidsrettet og arbeider med digitale verktøy i hverdagen som for eksempel E-rom, journalsystem på nettbrett.

Sentrum sykehjem ligger i hjertet av Bodø med tilgang til byens grønne lunger og øvrige fasiliteter. Sykehjemmet har 6 korttidsplasser og 54 langtidsplasser fordelt på 10 sekserenheter.

Våre nye sykepleiere må ha:

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent norsk autorisasjon som sykepleier.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk.

Det er ønskelig at du har: 

 • Praksis fra geriatri/ demensomsorg. Videreutdanning i aldring og eldreomsorg er ønskelig, men oppfordrer alle sykepleiere til å søke.

Personlige egenskaper:

 • Faglig nysgjerrighet og engasjement
 • Selvstendig og løsningsorientert
 • I stand til å bevare roen i en hektisk arbeidshverdag og ta gode avgjørelser 
 • God kommunikasjon og samarbeidsevner
 • Positivitet og godt humør
 • Personlig egnethet vektlegges

Målgruppen vår er mennesker med demenssykdom. Vi ivaretar pasienter med komplekse sykdomsbilder i et tverrfaglig miljø.

Det er viktig for oss å yte personsentrert omsorg hvor pårørende inkluderes. Vi er sertifisert som Livsgledehjem.

Noen av arbeidsoppgavene er:

 • Tverrfaglig samarbeid med blant annet lege, tildelingskontoret, ergoterapeuter, tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
 • Legemiddelhåndtering, blant annet intravenøs behandling
 • Sykepleiefaglige oppgaver/ prosedyrer: Blodprøver, EKG, O2 behandling, blærescanning og kateterisering
 • Pårørendesamarbeid
 • Kartlegging og oppfølging ved bruk av blant annet OBS-demens, TID- modellen
 • Implementering av ProAct, undervisning og opplæring
 • Miljøarbeid med fokus på en verdig hverdag
 • Undervisning og veiledning av annet helsepersonell
 • Du får støtte fra et lederteam som ønsker å tilrettelegge for god oppgaveløsning, samspill, godt arbeidsmiljø, faglig fokus og kvalitet på tjenesten.

Vi kan tilby deg:

 • Fagutviklende miljø, faglig påfyll gjennom faglunsjer og eksterne kurs
 • Fagsykepleierkollega som jobber med fagutvikling
 • Mulighet for videreutdanning dekket av arbeidsgiver
 • Faste sykepleiermøter
 • Avsatt tid til administrative oppgaver
 • Todelt turnus (dag/aften) med pr tiden arbeid hver 3. helg
 • Fadderordning med støtte og oppfølging fra sykepleierkollega, avdelingsleder og fagsykepleier

Annet

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Lønn etter gjeldende tariffavtale.

Hos oss må du bruke vårt elektroniske søknadsskjema, og får du tilbud om stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse og omsorgstjenestelov § 5-4 (skal ikke vedlegges søknaden)

Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring legges ved søknaden. 

Arbeidsplassene i Bodø kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.  

Bodø kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.  

Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.  

Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten.  

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt gjerne: 

Virksomhetsleder

Ida Kristine Røg Tjeldberg
+47 75 55 45 01 / +47 950 78 929
E-post: ida.kristine.rog.tjeldberg@bodo.kommune.no

Søknad, CV og vedlegg sendes via lenke på denne siden. Har du spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf +47 75 54 22 20.

Bodø er kåret til Europeisk kulturhovedstad i 2024!

Bodø er kåret til Europeisk kulturhovedstad i 2024. Vi er offensive, gode på samhandling og utvikler nye og smarte løsninger. Våre 4500 medarbeidere får det til å skje og utfører det lille ekstra - hver dag!
Aldri har Bodøfolk vært stoltere av byen sin, og aldri har det vært mer spennende å jobbe for Bodø kommune.

Annonse
Annonse