fbpx Bergen kommune har fast stilling som miljøterapeut i Sosiale botjenester | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Bergen kommune har fast stilling som miljøterapeut i Sosiale botjenester

Arbeidsgiver: Bergen kommune
Stillingstittel: Fast stilling som miljøterapeut i Sosiale botjenester
Frist: 24.09.2022
Ansettelsesform: Fast

Bli kjent med Bergen Kommune

Utlysing miljøterapeuter i Sosiale botjenester, Avdeling for Nyhavnsveien.

Bergen kommune skal starte drift av et kommunalt midlertidig botilbud der målgruppen er bostedsløse menn. Tilbudet vil være for rundt 15 beboere. Driften vil være organisert under Sosiale botjenester. Oppstart av tilbudet vil være i slutten av 2022. Det midlertidige botilbudet skal være døgnbemannet. Sosiale botjenester søker etter personer som ønsker å jobbe i Nyhavnsveien. Vi trenger personer med helse- og sosialfaglig utdanning, personer med brukererfaring, håndverker og personer til helgevakter. Det skal også bemannes med nattevakter i tilbudet. De ansatte vil inngå i turnus med arbeid hver tredje helg. Til sammen vil dette utgjøre ca. 12 årsverk fordelt på hele stillinger, deltidsstillinger og nattevakter. Botiltaket i Nyhavnsveien vil i tillegg ha døgnbemannet vektertjeneste. 

Arbeidsoppgaver

 • Råd- og veiledningssamtale med beboerne
 • Tett kontakt med NAV-kontor
 • Koble på riktige tjenester til beboerne
 • Samarbeide med aktuelle samarbeidspartnere
 • Tilsyn med beboerne/romsjekk
 • Tømming, vask og klargjøring av rom
 • Bidra til at beboerne opprettholder renhold i sine boenheter
 • Oppfølging av hendelser på kveldstid/natt
 • Bistand til beboerne med klesvask
 • Håndtering av matlevering

Kvalifikasjoner

 • Må ha minst 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning på høyskolenivå
 • Videreutdanning innen rus, psykisk helsearbeid, veiledning og boligsosialt arbeid vil bli vektlagt
 • Må ha erfaring fra oppfølging av mennesker med rus- og/eller psykiske lidelser, være robust og kunne håndtere krevende situasjoner med beboere
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Førerkort for bil

Personlige egenskaper

 • Engasjement for brukergruppen
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Kunne jobbe selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å etablere og stå i utfordrende relasjoner over tid
 • Evne til tydelig og forutsigbar kommunikasjon
 • Ha god arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Lønn etter tariffavtale
 • Høyt faglig nivå og mulighet til å drive utviklingsarbeid
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling  

Om arbeidsgiveren

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.

Sektor: Offentlig
Antall stillinger: 8
Sted: Nyhavnsveien 10, 5042 Bergen
Bransje: Helse og omsorg
Stillingsfunksjon: Helsepersonell / vernepleier / miljøterapeut, sykepleier, sosionom

Annonse
Annonse