fbpx Avdelingsleder Bråset bo- og omsorgssenter | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Avdelingsleder Bråset bo- og omsorgssenter

Vi søker avdelingsleder til avdeling 4 ved Bråset bo- og omsorgssenter, Heldøgnsomsorg 2 i Asker kommune. Avdelingen består av 27 plasser langtid for personer med demens og 9 korttidsplasser. 
Ved Bråset bo- og omsorgssenter har vi 13 avdelinger med til sammen 200 plasser, fordelt på somatiske kort- og langtidsavdelinger, samt avdelinger for demens, lindring og rehabilitering.

Du vil bli del av et positivt, fremoverlent og engasjert lederteam. Vi søker deg som er god til å bygge relasjoner og er opptatt av å skape resultater sammen med medarbeiderne. Vi har et godt arbeidsmiljø med høy trivselsfaktor og er opptatt av kompetanse og kvalitet.

Ledere i Asker kommune er forpliktet til å samhandle på tvers av virksomheter og tjenesteområder, samt tenke på individets og fellesskapets beste. Våre ledere skal være gode rollemodeller, tydelig på forventning til medarbeidere, samt stimulere til læring og arbeidsglede på en støttende og inkluderende væremåte.

Arbeidsoppgaver
 • Personal-, økonomi- og fagansvar for avdelingen
 • Bygge felles kultur som sikrer likeverdige tjenester
 • Planlegge og tilrettelegge for videreutvikling av våre tjenester
 • Omstillings- og endringsarbeid
 • Motivere til læring og fornyelse
 • Delta i aktuelle prosjekter
 • Legge til rette for samhandling med pårørende, innbyggere og nærmiljø for bedre måloppnåelse
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som sykepleier
 • Utdanning/erfaring innen ledelse er ønskelig
 • Erfaring fra fagfeltet er ønskelig
 • Forståelse for og erfaring med økonomi og rammebetingelser
 • Forståelse for forholdet mellom politikk og administrasjon
 • Kan bruke datasystemer, evne til å sette seg inn i og benytte nye systemer som velferdsteknologiske løsninger
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne, fremmedspråklig må dokumentere bestått B2.
Personlige egenskaper
 • Har høy integritet og er tillitsskapende, bygger gode og trygge relasjoner
 • Evner å gripe muligheter og oppnå resultater sammen med andre
 • Har evne til å gå foran og vise vei
 • Viser mot til å stå i krevende situasjoner
 • Har gode strategiske og analytiske egenskaper
 • Har gode kommunikasjons- og samhandlingsevner
 • Kan vise til god gjennomføringsevne
 • Bidrar til involvering og forankring i personalgruppen
 • Er tydelig og beslutningsdyktig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
Vi tilbyr
 • Spennende arbeidsmiljø med mange ulike avdelinger og kompetanse samlet under et tak
 • Mulighet for faglig utvikling og deltakelse i Asker kommunes lederutviklingsprogram
 • Gode styringssystemer og kvalitetsutvikling satt i system
 • Fagsterke, motiverte og inkluderende kollegaer
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter kommunens lønns- og stillingsregulativ

Kontakt
Ståle Klamerholm Zachariassen
Institusjonsleder
31293101
stale.klamerholm.zachariassen@asker.kommune.no

Bråset bo- og omsorgssenter, Bråsetveien 21 A, 3440 Røyken, Norge
Åpne veibeskrivelse

Asker kommune er landets åttende største kommune med om lag 96 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger.

Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.

Det er krav om godkjent politiattest for den som ansettes i stillingen.

Annonse
Annonse