fbpx Avdelingsleder | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Avdelingsleder

Meløy kommune søker ny avdelingsleder for helsestasjon og skolehelsetjenesten med snarlig tiltredelse. Den som blir ansatt i stillingen skal være med på å bygge opp og utforme vårt nye Familiesenter sammen med ledere for PPT og Barnevernstjenesten. Vi er lokalisert i kommunesenteret Ørnes, som ligger 1,5 timer med bil fra Bodø.

Vi jobber med samlokalisering for bedre samhandling mellom tjenestene til målgruppen barn og unge. Dette for å skape en tettere oppfølging rundt barn, ungdom og deres familier med fokus på kvalitet og med bedre tverrfaglig innsats (BTI) som satsingsområde. Tjenesten er desentralisert med totalt 4 helsestasjoner, Ørnes, Glomfjord, Halsa og Vall helsestasjon (Engavågen).

Avdelingsleder for Helsestasjon og skolehelsetjenesten er leder av resultatenheten, med tilhørende faglig og administrativt ansvar.

Stillingen er underlagt kommunalsjef for oppvekst, og blir inkludert i lederteamet bestående av rektorer, styrere, leder barnevern og leder PPT. Det forutsettes i tillegg noe brukerrettet tjeneste.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten består av følgende tjenester: 

 • Helsestasjonstjenesten 0-5 år
 • Skolehelsetjenesten 5-20 år
 • Helsestasjon for ungdom
 • Flyktningehelsetjenesten
 • Kommunepsykolog barn unge og deres familier 0-20 år
 • Familieveileder
 • Svangerskapsomsorgen inkludert beredskaps-/ledsagertjenesten
 • Miljørettet helsevern og helseopplysning inkludert smittevernarbeid
 • Del av kommunens psykososiale kriseteam                                        

Våre verdier; raus, kraftfull, frisk og stolt, er styrende for hvordan vi utøver vårt leder- og medarbeiderskap. Som Avdelingsleder for Helsestasjon og skolehelsetjenesten må du kunne identifisere deg med og leve opp til disse.

Kvalifikasjoner du må ha:

 • Du må ha autorisasjon som sykepleier med helsesykepleierutdanning. Dersom ingen av søkerne oppfyller dette kravet kan autorisert sykepleier med relevant videreutdanning minimum 1 år bli vurdert.
 • Det er en fordel at du har erfaring fra helsestasjons-/ skolehelsetjenesten
 • Du må ha gode digitale ferdigheter
 • Det er ønskelig at du har lederutdanning
 • Det er ønskelig at du har ledererfaring
 • Det er ønskelig at du har kompetanse innenfor offentlig forvaltning og tjenesteproduksjon/ økonomistyring.
 • Du må ha sertifikat for bil
 • Personlige egenskaper som vil bli vektlagt:
 • Du er faglig engasjert og med vilje og evne til god planlegging
 • Du er nytenkende
 • Du har fokus på kvalitetsutvikling
 • Du har gode samarbeidsferdigheter
 • Du kan lede andre
 • Du kan arbeide selvstendig
 • Du har god struktur

Dette forventer vi av deg og alle våre ledere i Meløy:

 • Du er synlig og tilgjengelig
 • Du er kunnskapsbasert
 • Du planlegger og gjennomfører
 • Du lærer og utvikler
 • Du skaper engasjement
 • Du har god rolleforståelse
 • Du gir andre rom til å ta ansvar

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø
 • Muligheter for å ta lederutdanning
 • Mentorordning
 • Barnehageplass ved behov
 • Behjelpelig med å skaffe bolig
 • Flyttegodtgjørelse etter kommunens regulativer
 • Tilrettelegging for kompetanseheving

Annet:

 • Tilsetting vil skje i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk.
 • Lønn etter avtale
 • Søknader der det ikke er ført opp utdanning eller praksis vil ikke bli vurdert.
 • Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden blir etterspurt i forbindelse med intervju, eller ved forespørsel.

Kontaktinformasjon:

Gerd Anne Jørgensen, konstituert leder for helsestasjon og skolehelsetjeneste

Gerd.Anne.Jorgensen@meloy.kommune.no , Tlf: 94382550

Velkommen som søker!

Annonse
Annonse