fbpx Sykepleiere - Medisinsk avdeling | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere - Medisinsk avdeling

Medisinsk avdeling UNN Harstad, har ledige års-vikariater for sykepleiere som ønsker å jobbe på sengepost. Vikariatene er med mulighet for forlengelse og fast ansettelse. Tredelt turnus med helgejobbing.

Medisinsk avdeling Harstad er en del av Medisinsk klinikk i UNN. Avdelingen har 32 senger fordelt på to sengeposter, samt 3 senger i egen palliativ enhet. Sengepostene er hovedsakelig organisert innenfor følgende fagområder; lunge, nyre/diabetes, slag/geriatri, hematologi, hjerte og gastro.

Vi søker deg som liker utfordringer, tåler en hektisk arbeidshverdag og som har lyst til å bli en drivende god sykepleier. Hos oss vil du få muligheten til å ta del i pasientbehandlingen gjennom mikroteammodellen der vi jobber tverrfaglig til det beste for våre pasienter. Vi jobber kontinuerlig med faglig oppdatering gjennom faste simuleringsdager i turnus, teamgruppemøter med undervisning og fagdager.

Sykepleiere hos oss som ønsker videre utvikling har muligheten til å søke seg til spesialenheter som dialysen, dagenheten for kreftbehandling, palliasjonsenheten, infusjonsenheten eller poliklinikken. Avdelingen har som mål at vi alltid har en sykepleier i et videreutdanningsløp som for eksempel geriatri, lunge, kreft eller diabetes.

Søknader vurderes fortløpende.

Arbeidsoppgaver
 • Gi god pleie og omsorg til våre pasienter
 • Ivareta avdelingens utøvelse av pasientsikkerhet
 • Tverrfaglig samarbeid med pasienten i fokus
 • Bidra i avdelingens kvalitetsforbedringsarbeid 
 • Veilede studenter
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som sykepleier
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Du tar ansvar for kvalitet i sykepleien til våre pasienter
 • Du setter pris på faglige utfordringer, og vil bidra positivt til faglig vekst og utvikling i miljøet
 • Du har et bevisst forhold til kommunikasjon, samhandling og arbeidsmiljø
 • Du har også gode samarbeidsevner, er positiv og fleksibel
 • Du trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Du har evne til å jobbe selvstendig, og er løsningsorientert
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et miljø med stort engasjement og arbeidsglede
 • Faglig stimulerende miljø med tverrfaglig simuleringstrening og fagdager i turnus
 • Våre ansatte deltar i avdelingens kvalitetsarbeid.
 • Introduksjonsprogram/opplæring
 • Oppfølging i prøvetiden
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster

Arbeidssted
St. Olavsgate 70, 9480 Harstad
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Janne-Line Bådsvik
Enhetsleder Medisin B og Palliativ enhet
77015522
janne.line.badsvik@unn.no

Julie Bygland
Enhetsleder Medisin A
77015512
julie.liv.andersen.bygland@unn.no

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vi er universitets- og regionsykehuset for hele Nord-Norge, og vår visjon «Med pasienten – for pasienten» gjenspeiler at vi i UNN skal spille på lag med pasientene.

De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN jobber etter verdiene kvalitet, trygghet, respekt og lagspill. Sistnevnte fremhever viktigheten av godt samspill internt, og ha et nært og godt samarbeid med kommunehelsetjeneste, UiT Norges arktiske universitet, Helse Nord RHF og andre helseforetak i regionen. Les mer om oss på unn.no

UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.

Festspillbyen Harstad er kjent for et rikt kulturtilbud og et aktivt samfunnsliv rammet inn av det nord-norske kystlandskapet. Grottebadet, Bakgårdsfestivalen, kulturhuset og kaféliv er i tillegg til Festspillene i Nord-Norge kvaliteter ved byen.

Kommunen har 23.300 innbyggere og full barnehagedekning.

For deg som liker fysisk aktivitet finnes tilbud for enhver smak. Hall-idretter, skøyter og friidrett, trav, alpin, ski, fiske, golf, tennis, squash og svømming er noe av det du kan boltre deg i. Er du glad i naturen kan du kombinere jobben med både høye fjell og saltvann.

UNN ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. UNN jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.