fbpx Sykepleier eller sosionom med spesialutdanning | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier eller sosionom med spesialutdanning

100 % fast stilling - ledig fra 01.10.2022

Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling Sarpsborg (tidligere SMP) formidler spesialiserte tjenester til ungdom og voksne med rus- og avhengighetsproblemer (alkohol, vanedannende medikamenter, illegale rusmidler) som bor i Sarpsborg og Rakkestad. En stor andel av våre pasienter har tilleggsproblemer og behandlingsbehov knyttet til psykisk helse. Poliklinikkens tilbud er primært rettet mot utredning og behandling.

FACT Sarpsborg ble etablert høsten 2017 gjennom et samarbeid mellom vår poliklinikk, lokal DPS og kommunal rus- og psykiatritjeneste. FACT-Sarpsborg er basert på den nederlandske organisasjonsmodellen for fleksibel aktiv oppsøkende behandling (Flexible Assertive Community Treatment). Et overordnet mål er å sikre kontinuitet i pasientenes kontakt med behandling og andre tjenester, redusere antall innleggelser og bedre behandlingsresultatene, spesielt sosial fungering og livskvalitet.

Tilbudet er tverrfaglig sammensatt og har en teambasert tilnærming til pasienter med sammensatte problemer og hjelpebehov, med eller uten rus som del av problematikken. Modellen forutsetter at teamet gir alle typer tjenester som mottakeren har behov for, blant annet integrert behandling av rus og psykisk lidelse og tett individuell oppfølging rettet mot arbeid, familie, fritid og bolig. 

Stillingen vi lyser ut dreier seg om funksjon som casemanager i teamet. Dette innebærer et direkte oppfølgingsansvar knyttet til enkeltpasienter (primær- og sekundæransvar). Plan for oppfølgingen vil alltid forankres i det tverrfaglige teamet og det gjennomføres ofte i samarbeid med teammedlemmer med spesialfunksjoner (psykolog, psykiater, brukerspesialist, jobbspesialist).

Det er totalt 13 medarbeidere i teamet hvorav 7 casemanagers. Du vil bli en del av et dynamisk, mangfoldig og spisskompetent fagmiljø - og et sosialt, trygt og hyggelig arbeidsmiljø.  

Arbeidsoppgaver
 • Oppsøkende arbeid med pasienter med sammensatte hjelpebehov - i tråd med FACT-modellen
 • Tverrfaglig samarbeid i FACT teamet
 • Utforming av behandlingsplaner
 • Samarbeid med annen spesialist- og kommunehelsetjeneste
 • Deltagelse i internt utviklingsarbeid og planlegging
Kvalifikasjoner
 • Høyskoleutdanning sykepleier (med norsk autorisasjon) eller sosionom med tilleggsutdanning i psykisk helsearbeid og/eller arbeid med rusproblemer
 • Arbeidserfaring fra psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 • Erfaring med teamsamarbeid
 • Det vil være en fordel med erfaring fra oppsøkende arbeid
Personlige egenskaper
 • Engasjert og ansvarlig fagperson som har evne til å tilpasse seg og bidra i et tverrfaglig team
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i tett samarbeid med andre faggrupper
 • Gode evner til relasjonsbygging og kommunikasjon
 • Kreativitet og fleksibilitet i forhold til rolleutforming
 • Personlig egnethet tillegges vekt                 
Vi tilbyr
 • Du vil møte et levende og engasjert tverrfaglig arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.
 
Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Arbeidssted
Glengsgata 19, 1706 Sarpsborg, Norge
 Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Kyrre Moen
Seksjonsleder
916 56 575
kyrmoe@so-hf.no

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her. 

Annonse
Annonse