fbpx Sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier

Vår visjon er Fosshagen – et godt sted å være.

Leve hele livet og Hva er viktig for deg, er områder vi på Fosshagen jobber for, slik at våre eldre skal ha et godt hjem hos oss.

På Fosshagen har vi fokus på å gi god kvalitet på tjenestene våre. De som bor og oppholder seg hos oss skal oppleve at det blir lagt til rette for gode dager uansett hvilken fase i livet man er i. Vi jobber systematisk med forbedringsarbeid. Ansatte skal føle seg verdsatt og utfordret i et godt arbeidsmiljø som legger til rette for mestring. Vi ønsker å være et lærende hus for elever og studenter. 

Vi har fysio- og ergoterapitjeneste, hjelpemiddellager og tilsynslege på huset. Vi har også et sentralkjøkken som drifter cafe for ansatte, beboere og besøkende. Fosshagen ligger i naturskjønne omgivelser i Lier (nær Lierbyen) med turområde og sansehage knyttet til ressurssenteret.

I mars 2022 ble Fosshagen Øst åpnet, og da en forsterket, skjermet enhet med 8 beboere. De fleste pasienter på denne avdelingen har behov for større eller mindre grad av skjerming grunnet sin demenssykdom. I denne avdelingen arbeides det etter prinsipper om strukturert miljøbehandling. Målet er livskvalitet, trygghet, mestring. Bemanningen er høyere enn ved vanlig langtidsavdeling.

Vi søker etter sykepleier, gjerne med videreutdanning innen demens, geriatri og psykiatri. Vi søker deg som er faglig dyktig, strukturert og har pasienten i sentrum.

Har du godt humør, stå-på-vilje og er faglig engasjert i pasientgruppen vår, er du nettopp den vi søker.

Stillingen er 100% fast og har turnusarbeid på dag og kveld, og arbeid hver 3. helg.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for helhetlig og daglig oppfølging av pasientene
 • Utarbeide og kartlegge omsorgsplaner for sykepleiebehov, iverksette og evaluere tiltak hos pasientene
 • Medansvar for legemiddelhåndtering.
 • Medansvarlig for at nødvendige prosedyrer og rutiner er utarbeidet.
 • Være aktiv pådriver for å skape et godt fagmiljø og bidra til samarbeid på tvers av faggruppene.
 • Være aktiv pådriver for at våre pasienter får brukt sine egne ressurser på en god måte, og bidra til at de opplever en høy grad av livskvalitet
 • Tar initiativ til aktivitet, skape glede og den gode samtale med pasienten
 • Veiledning av pasienter, pårørende, kollegaer og studenter
 • Tverrfaglig samarbeid med leger og andre samarbeidspartnere
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier. HPR nummer registreres i CV.
 • God framstillingsevne i norsk, både muntlig og skriftlig.
 • Generelt gode datakunnskaper.
Personlige egenskaper
 • Du er en engasjert sykepleier som kan være med å utvikle den faglige sykepleietjenesten vår.
 • Du tar ansvar, og kan jobbe selvstendig og målrettet.
 • Du er strukturert, fleksibel og løsningsorientert.
 • Du er opptatt av pasientsikkerhet og kvalitet, og er en aktiv bidragsyter i forbedringsarbeid.
 • Du har interesse og engasjement for å arbeide med eldre.
 • Du skaper arbeidsglede og bidrar til å opprettholde godt arbeidsmiljø og teamarbeid.
 • Du jobber etter de mål og verdier som virksomheten har utarbeidet

 Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Engasjerte kolleger som ønsker å gi tjenester av god kvalitet
 • Flotte, nye lokaler
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn i henhold til avtaleverket

Vi tilbyr rekrutteringstillegg for sykepleiere/spesialsykepleiere

Rekrutteringstilskudd beregnet i 100 % stilling, 3 mnd: kr 20 000,- 2 år: kr 20 000,-, 5 år: kr 50 000,-.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju

Andre opplysninger

I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Arbeidssted
Fossveien 31, 3400 Lier
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Ann Kristin Buchet
Avdelingsleder
40060093
ann.kristin.buchet@lier.kommune.no

Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du grønne Lier med 27 000 innbyggere. Vi er en innovativ og fremoverlent kommune med mange spennende utviklingsprosjekter. Her er det stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder.

Lier kommune har 1700 medarbeidere som yter et vidt spekter av tjenester med høy kvalitet. Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere med sikte på å utvikle gode velferdstjenester til innbyggerne over tid.

Følg oss på Facebook og se hvordan vi jobber!