fbpx Avdelingsleder | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Avdelingsleder

Vil du bli med på å utvikle gode tjenester, heltidskultur og medarbeiderskap?  Da er dette muligheten for deg!

Til vår institusjonsdel på Gullhella bo- og omsorgssenter har vi behov for en avdelingsleder. Avdeling 4  er en avdeling med 32 plasser for personer med somatiske utfordringer. Avdelingen er en dynamisk og faglig inspirerende avdeling hvor beboers behov og ressurser er i sentrum.

I tillegg har Gullhella bo- og omsorgssenter 60 omsorgsboliger fordelt på tre etasjer. Alle avdelingene arbeider tett sammen. Gullhella er en del av Heldøgnsomsorg 1.

Tjenestetilbudene i virksomheten innebærer dagaktivitetstilbud, korttidstilbud og differensierte tilbud innen heldøgnsomsorg. I tilknytting til tjenestestedene er det et aktivt tverrfaglig samarbeid. Virksomheten har fokus på å fremme aktivitet og funksjon på individ og gruppenivå gjennom en aktiv bruker og pårørenderolle samt utvikling av endringsevne og innovasjon i organisasjonen.

Virksomheten har en fagrådgiver og 16 avdelingsledere, som sammen med virksomhetsleder, utgjør ledergruppen. Våre avdelingsledere skal være gode rollemodeller, ha tydelige forventninger til medarbeidere, samt stimulere til læring, endring og arbeidsglede på en støttende og inkluderende væremåte. Sammen skal vi gi innhold til verdiene raus, nær, modig og skapende.

Som avdelingsleder i Asker kommune får du faglige utfordringer og stor variasjon i jobben, og du blir en del av en tjeneste i rask utvikling.

Arbeidsoppgaver
 • Personal-, økonomi- og fagansvar for avdelingen.
 • Bygge felles kultur som sikrer likeverdige tjenester.
 • Planlegge og tilrettelegge for videreutvikling av våre tjenester.
 • Omstillings- og endringsarbeid. Motivere til læring og fornyelse.
 • Motivere til læring og fornyelse.
 • Delta i aktuelle prosjekter.
 • Legge til rette for samhandling med pårørende, innbyggere og nærmiljø for bedre måloppnåelse. 
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som sykepleier.
 • Videreutdanning innen ledelse er ønskelig.
 • Det er ønskelig med lang erfaring innen målgruppen.
 • Ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet på tilsvarende organisasjonsnivå .
 • Erfaring med endringsledelse.
 • Forståelse for og erfaring med økonomi og rammebetingelser.
 • Forståelse for forholdet mellom politikk og administrasjon.
 • Kan bruke datasystemer og evner å sette seg inn og benytte nye systemer som.
 • velferdsteknologiske løsninger.
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne, fremmedspråklig må dokumentere bestått B2.
Personlige egenskaper

Vi søker deg som

 • har høy integritet og er tillitsskapende, bygger gode og trygge relasjoner
 • evner å gripe muligheter og oppnå resultater sammen med andre
 • har evne til å gå foran og vise vei
 • viser mot til å stå i krevende situasjoner
 • har gode strategiske og analytiske egenskaper
 • har gode kommunikasjons- og samhandlingsevner
 • kan vise til god gjennomføringsevne
 • bidrar til involvering og forankring i personalgruppen
 • er tydelig og beslutningsdyktig

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Mulighet til å være med å bygge videre den nye kommunen, som legger vekt på trepartssamarbeid.
 • Arbeid i en innovativ virksomhet med fokus på utvikling.
 • Mulighet for faglig utvikling og deltakelse i Asker kommunes lederutviklingsprogram og utvikle deg som leder.
 • Deltagelse i en stor ledergruppe.
 • Gode styringssystemer.
 • God kvalitetsutvikling satt i system.
 • Verdibasert ledelse og teamarbeid.
 • Fagsterke, motiverte og inkluderende kolleger.
 • Spennende og varierte arbeidsdager.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn etter kommunens lønns- og stillingsregulativ.

Kontaktinformasjon
Toril Ellinor Fjellseth
Virksomhetsleder
959 64 367

Rita Marit Sletteng Andersen
Virksomhetsleder
908 78 791
Norddalsveien 3, 1386 Asker, Norge
Åpne veibeskrivelse

Det er krav om godkjent politiattest for den som ansettes i stillingen.

Asker kommune er landets åttende største kommune med om lag 96 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger.

Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.

Annonse
Annonse