fbpx Tyrilisenteret i Oslo søker sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Tyrilisenteret i Oslo søker sykepleier

Om Tyrilisenteret i Oslo

Tyrilisenteret i Oslo har til enhver tid 25-30 mannlige pasienter og tilbyr langtids døgnbehandling av rusmiddelavhengighet, samt ambulant behandling før og etter døgninnleggelse. 


Om stillingen 

Tyrilisenteret i Oslo søker nå medarbeider med bachelor i sykepleie i 100 % stilling som helsefaglig behandler. 

Stillingen innebærer behandlingsansvar i form av miljøterapi, pasientoppfølging, samtaler, grupper, aktiviteter og familiesamarbeid i et tverrfaglig miljø.  Som helsefaglig behandler har du et særskilt ansvar for å fremme et helsefaglig perspektiv, koordinere helseoppfølging i samarbeid med lege/psykiater, og medisinhåndtering. Stillingen innebærer også samarbeid med annet helsepersonell på enheten, oppgaver knyttet til medisinlager og bestilling av medisin.

Du vil være en del av et tverrfaglig behandlingsteam som jobber sammen med pasientene om utfordringer knyttet til sosiale forhold, psykisk og fysisk helse. Behandlingstilbudet er individuelt tilrettelagt og har som mål å gi trening og mestring i de utfordringer som vil møte pasientene i livet etter behandlingen.

Vi ønsker at våre medarbeidere skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke.


Arbeidsramme

Arbeidet foregår innenfor en medleverordning. Det jobbes i hovedsak dagtid, med medleverordning hver sjette helg i fast arbeidsramme. Man har faste fridager etter arbeidshelgen på torsdag og fredag. Utover dette arbeider man 6 høytidsdager/helligdager og inntil 6 turdøgn med pasienter per år.


Kvalifikasjoner

 • Bachelor i sykepleie
 • Gjerne videreutdanning innen rus og avhengighet og/eller psykisk helsearbeid 
 • Erfaring med og kjennskap til rusfeltet
 • Erfaring innen rusbehandling og /eller psykisk helsevern vektlegges
 • Gjerne erfaring med miljøterapi og gruppebaserte metoder
 • God kjennskap til eksternt hjelpeapparat
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Engasjement og endringsoptimisme
 • Samarbeidsevne; man må trives med å jobbe i team og gjøre kollegaer gode
 • Evne til planmessig arbeid og god struktur
 • God evne til å arbeide selvstendig
 • Faglig og personlig trygghet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et spennende, utfordrende og engasjerende arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Gode rammer for kompetanseutvikling, utdanning og veiledning
 • Gode lønns-, forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fellesgoder, som ferieboliger og permisjonsordninger

Tiltredelse: Etter avtale

Lønn: Etter gjeldende tariffer

Spørsmål om stillingen

Kontakt Miriam Holtan, enhetsleder, 911 51 614 eller Martin Berge Kjærsgaard, nestleder, 934 85 138

Om arbeidsgiveren

Tyrilistiftelsen er en ideell stiftelse og som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for personer med alvorlig rusavhengighet. Behandlingen er tilrettelagt med fellesskap som arena for utvikling. Vi har faste avtaler med Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge

Stiftelsen er en av Norges største aktører innen rusbehandling og har til sammen 178 døgnplasser på våre enheter i Molde, Trondheim, Folldal, Lillehammer, Oslo, Skien og Arendal. I tillegg har vi egen avrusningsenhet, ambulante tjenester og tilbud til innsatte i fengsel.