fbpx Tyrili Avrusing søker helsefaglig behandler | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Tyrili Avrusing søker helsefaglig behandler

Tyrili Avrusing

Avrusingsenheten er den minste enheten i Tyrili, og er et tilbud til pasienter innskrevet i Tyrili som har hatt rusepisode og som ønsker seg raskt tilbake til behandlingshverdagen. Enheten ligger tilknyttet Tyrilisenteret i Oslo på Kampen men betjener pasienter fra hele stiftelsen. Enheten har 4 (+1) plasser og er åpen fem dager i uken. Fokus er å sikre kontinuitet i rusbehandlingen og skjerme pasientene fra rus på en trygg, omsorgsfull og motiverende måte.


Vi søker

Vi søker medarbeider med helsefaglig høyskoleutdanning til et vikariat på 50 % i en tredelt turnus: dag, kveld og sovende natt. Stillingen innebærer ikke arbeid i helger. Vikariatet har ønsket oppstart 15. august og varer ut året. Det er mulighet for forlengelse av stillingen, samt mulig økning av stillingsprosent. 


Kvalifikasjoner

 • Bachelor i sykepleie eller vernepleie
 • Gjerne videreutdanning eller erfaring innen rus og avhengighet og/eller psykisk helsearbeid  
 • Gjerne erfaring innen familiebehandling, rusbehandling og/eller psykisk helsevern
 • Gjerne erfaring med miljøterapi

Personlige egenskaper

 • God kommunikasjonsevne og språkforståelse
 • Engasjement for vår pasientgruppe og endringsoptimisme
 • Faglig og personlig trygghet
 • God struktur og evne til selvstendig arbeid

Arbeidsoppgaver og rammer

 • Gjennomføre og følge opp innkomster
 • Følge opp den enkelte pasient ifht russituasjon. Vurdere symptomer på psykisk eller somatisk sykdom
 • Motiveringssamtaler og aktivisering.
 • Samarbeid med den øvrige stiftelsens enheter rundt den enkelte pasient.
 • Medisinsk oppfølging i samarbeid med lege
 • Håndtering av medisindoseing og utdeling
 • Sikre dokumentasjon i elektronisk journalsystem.
 • Deltakelse på veiledning og felles seminarer
 • Ved stille perioder kan det være aktuelt å jobbe ved Tyrilisenteret i Oslo

Vi tilbyr

 • En liten og oversiktlig enhet med et utfordrende og engasjerende arbeidsmiljø
 • Gode rammer for kompetanseutvikling, utdanning og veiledning
 • Gode lønns-, forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fellesgoder, som ferieboliger og permisjonsordninger

Spørsmål om stillingen

Kontakt Hilde Andresen Aarhus, regionsleder, 970 17 771 eller Miriam Holtan, Enhetsleder, 911 51 614

Om arbeidsgiveren

Tyrilistiftelsen er en ideell stiftelse som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for personer med alvorlig rusavhengighet. Behandlingen er individuelt tilrettelagt med fellesskap som arena for utvikling. Vi har faste avtaler med Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge.

Stiftelsen er en av Norges største aktører innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling og har tilsammen ca. 200 døgnplasser på våre enheter i Oslo, Trondheim, Folldal, Lillehammer, Molde, Skien og Arendal. I tillegg har vi ambulante tjenester og tilbud til innsatte i fengsel.

Tiltredelse: 15 august, eller etter avtale

Lønn: etter gjeldende tariffavtaler