fbpx Sykepleier / Vernepleier ved Skyrud Demenssenter | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier / Vernepleier ved Skyrud Demenssenter

Vil du være med og utvikle helse- og omsorgstjenestene i Kongsvinger kommune?

Vil du bli vår nye kollega?

Langelandhjemmet og Skyrud sykehjem har totalt 102 lang- og korttidsplasser inndelt i følgende fagteam; somatikk, demens, psykiatri og lindrende pleie og  har et ISO sertifisert kvalitetssystem.
Vi ønsker å ivareta en høy etisk standard, vi har faglige ambisjoner, et høyt kvalitetsfokus og trenger kompetanse i alle ledd for å innfri på dette. Vårt felles mål er å bidra til at pasientene  får mulighet til å opprettholde sine ressurser og være delaktig i eget liv. Vi søker deg som har interesse for og har lyst til å jobbe med denne pasientgruppen og som samtidig ønsker å bidra til et bredt og godt fagmiljø med engasjerte kollegaer. 

Det er ledig fast stilling som sykepleier/vernepleier ved Demensavdeling ved Skyrud Demenssenter. Det jobber både sykepleier og helsefagarbeidere ved teamene og enheten har egen sykehjemslege. Stillingen har avdelingsleder som nærmeste leder.

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleie-/vernepleiefaglige oppgaver ved Skyrud Demenssenter
 • Legemiddelhåndtering
 • Ivareta pasientens ressurser og gi individuell oppfølging tilpasset den enkelte pasients behov, ressurser og mål
 • Veilede pasienter og pårørende, samt bidra til et godt samarbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier/vernepleier
 • Sykepleier-/vernepleierstudenter som er ferdig våren 2022 er velkommen til å søke
 • Relevant praksiserfaring er en fordel
 • Kjennskap til hverdagsmestring og fokus på brukermedvirkning er ønskelig
 • Generelt gode IKT-ferdigheter og vilje til å lære aktuelle fagsystemer
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner som skaper tillit. 
 • Gode samarbeidsevner, er fleksibel, og har høy arbeidskapasitet
 • Respektfull opptreden og er bevisst egen innvirkning på arbeidsmiljøet 
 • Verdsetter andres kompetanse og deler av sin egen 
 • Selvstendig, men samtidig trives med å jobbe i team.

Personlige egenskaper, ferdigheter og interesser vektlegges særskilt

Vi tilbyr

 • Muligheter for å jobbe selvstendig med varierte arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø med oppmerksomhet på et høyt nærvær
 • Mulighet for kompetanseheving
 • Turnus
 • Lønn etter gjeldende kvalifikasjoner og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Annet

 • Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse
 • Snarlig tiltredelse 

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.
Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.
Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

Søknadsfrist: 28.08.2022

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune
Sted: Kongsvinger
Stillingstittel: Sykepleier / Vernepleier
Startdato: 01.09.2022

Kontaktinformasjon

Hege Hansen, avdelingsleder, +47 954 29 560
hege.hansen@kongsvinger.kommune.no

Webcruiter-ID: 4539359479

Adresse: N.K.S. Skyrud Demenssenter,
Skyrudvegen 24, 2212 Kongsvinger, Norge.
Åpne veibeskrivelse