fbpx Liker du bredde, samarbeid og påvirkningsmuligheter? | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Liker du bredde, samarbeid og påvirkningsmuligheter?

Dersom du trives med et bredt spekter av arbeidsoppgaver, burde du nok lese videre. Om du i tillegg liker tverrfaglig samarbeid, begynner vi å snakke. Om du også liker å påvirke, er vi kanskje midt blinken for deg.

Her på Lønnås vil du bli en del av en av våre korttidsavdelinger, der målet er å få pasientene friske til å komme seg hjem igjen. De har ofte underliggende sykdommer, som gjør det faglig spennende og krevende å jobbe her. Du vil jobbe tett med både fysioterapeuter, ergoterapeuter, lege og hjelpepleiere/helsefagarbeidere.

Vi skal pusse opp og ser frem til en flunkende ny avdeling om snaue to år, med topp moderne teknologi. Det gir oss i tillegg anledning til å «sette» avdelingen på nytt; og her vil vi ha dine innspill til hvordan vi best kan gjøre jobben, og ikke minst skape trivsel.

Lønnås sykehjem og rehabilitering ligger sentralt og landlig til i nærheten av Østerås, med kort vei til offentlig kommunikasjon fra både Bærum og Oslo. I tillegg til to korttidsavdelinger, består institusjonen av en rehabiliteringsavdeling, en omsorgsbolig og et dagrehabiliteringssenter.

 Vi har behov for flere medarbeidere i alt fra 50 til 100 % stilling, både dag/aften og natt. Vi kan tilby en todelt turnus med arbeid hver tredje helg.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for sykepleiefaglig observasjon, tiltak og oppfølging av pasienter
 • Bidra til å sikre forsvarlige pleie- og omsorgstjenester, og at oppgaver utføres i tråd med kvalitetskrav og lovverk
 • Ansvar for legemiddelhåndtering
 • Veilede medarbeidere og studenter
 • Sørge for at nødvendige prosedyrer og rutiner er utarbeidet
 • Tilrettelegge og koordinere tjenesten sammen med pasienter, og sikre at brukermedvirkning ivaretas
 • Delta på legevisitter, nettverksmøter og pårørendemøter
Kvalifikasjoner
 • Du er utdannet sykepleier med norsk autorisasjon (HPR-nr registreres i CV)
 • Du er fortrolig med bruk av relevante IT-verktøy
 • Du har kunnskap om lovverk for tjenesteområdet
 • Du har bestått norskprøve C1 eller tilsvarende, dersom du er søker fra land utenfor Skandinavia 
Personlige egenskaper
 • Du har ambisjoner om å bidra til videreutvikling av helsehuset
 • Du liker å jobbe i tverrfaglig team
 • Du liker å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Du er omgjengelig og kommer overens med ulike personligheter
 • Du er komfortabel med å ta selvstendige faglige avgjørelser
 • Personlig egnethet vektlegges
   
Vi tilbyr
 • Sykepleier i turnus tilbys en grunnlønn som i dag ligger kr 35 000 over garantilønnen i KS-områdets tariffavtale. Ved relevant etterutdanning, minimum 30 studiepoeng, kan det eventuelt tilbys ytterligere kr 10 000 i økt grunnlønn
 • Todelt turnus med arbeid hver 3. helg
 • Individuelt tilpasset opplæringsprogram
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Offentlig tjenestepensjonsordning

Vitnemål og attester tas med på intervju

Gyldig politiattest iht.§ 5-4 helse- og omsorgstjenesteloven må fremlegges før tiltredelse

Fredheimlia 44, 1362 Hosle, Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon

Kristin Burmo
Tjenesteleder
99011587
67506703

Sanja Dinic
Avdelingsleder
67506196

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

Annonse
Annonse