fbpx 2 stk sykepleier/ vernepleierstillinger fast - få 100.000 kr | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

2 stk sykepleier/ vernepleierstillinger fast - få 100.000 kr

2 stk. sykepleier/vernepleierstillinger fast 100 % dag, aften og arbeid hver tredje helg.

Rekruteringstilskudd på kr. 100 000,- mot 2 års bindingstid.

Røyrvik Omsorgssenter er et lite og trivelig sykehjem med 17 institusjonsplasser, i tillegg til dette har vi 9 omsorgsboliger og hjemmetjeneste som vi yter våre tjenester til.

Vi har et stort fokus på samarbeid, kompetanse og gode holdninger i arbeidsstokken.

Stillingens arbeidsområde:

  • Det sykepleiefaglige ansvaret for oppfølging av brukeren i sykehjemmet og hjemmesykepleie. Herunder dokumentasjon, kartlegging, vurdering, igangsetting av sykepleiefaglige tiltak, pleie og omsorg, praktisk bistand og koordinering av tjenester. Tverrfaglig samarbeid, oppfølging av PLO meldinger mellom hjemmesykepleie og spesialhelsetjeneste
  • Du vil få tilbud om å bli en del av kommunens styrkede akutt medisinske beredskap. Det vil da bli gitt opplæring i AMLS (Advanced Medical Life Support) og PHTLS (Prehospital Trauma Life Support). 

Vi søker etter personer som er:

  • Utdannet sykepleier med norsk autorisasjon
  • Har god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
  • Løsningsorientert og evne til å motivere og skape trivsel blant medarbeidere
  • Kreativitet med tanke på å samordne aktiviteter i en velfungerende og brukervennlig avdeling, samtidig utvikle et godt faglig arbeidsmiljø

Lønns- og tilsettingsvilkår:

  • Lønn etter avtale
  • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Etter endt prøvetid inngås avtale om et rekruteringstilskudd på kr. 100 000,- mot 2 års bindingstid
  • Det tilrettelegges for relevant videreutdanning

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsattes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jf. Arbeidsmiljøloven § 14.3 og HTA kap. 1 § 2.3

Kunnskap i samisk språk, kultur og samfunnsliv vil bli vektlagt som en tilleggs kvalifikasjon når kandidatene ellers står likt.

Søknaden sendes:

Søknad om stillingen må sende elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside www.royrvik.kommune.no

Tiltredelse: Etter avtale.

Kontakter:

Milda S. Staldvik, kommunalsjef, tlf.: 454 56 217, e-post Milda.Svestad@Royrvik.kommune.no                      

Attester og vitnemål sendes ikke nå, men tas med til evt. jobbintervju.

Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. offentlighetsloven § 25.

Nasjonalparkkommunen Røyrvik byr på spennende kontraster med sine vidstrakte og naturskjønne omgivelser som gir mulighet til friluftsliv,  jakt og fiske. Det er kort vei til lysløyper/alpinbakke i Børgefjellsenteret.

Røyrvik kommune er en tospråklig kommune hvor utvikling av sørsamisk språk og kultur står sentralt. Røyrvik kommune har et rikt kultur- og foreningsliv. Kommunen har et høyt servicenivå med gode skole- og barnehagetilbud og kan tilby trygge og gode oppvekstsvilkår.

Røyrvik kommune – kanskje ditt viktigste valg.

Annonse
Annonse