fbpx Vi søker førsteamanuensis/førstelektor/ høgskolelektor | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Vi søker førsteamanuensis/førstelektor/ høgskolelektor

Om stillingen

Avdeling for bachelorutdanning søker deg som har førstekompetanse innen sykepleie, enten gjennom fullført ph.d. innen sykepleie eller helsefag, eller som førstelektorkvalifisert. Dersom det ikke melder seg søkere med førstestillingskompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som høgskolelektor.

Vi søker deg som er oppdatert på kunnskapsfronten innen sykepleie generelt, og psykisk helse spesielt. Du har oversikt over og har oppdatert kunnskap om teorier, modeller, ulike perspektiver og diskurser, og du evner og ønsker å undervise bachelorstudenter i sykepleie ved hjelp av varierte og nye pedagogiske metoder.

Det er ønskelig at du har kunnskap om metodologi og kompetanse innen og erfaring med bruk av ulike forskningsmetoder. I stillingen skal du være en pådriver for utvikling av nye ideer og realisering av disse, og kunne aktivt designe og søke om eksterne midler til gjennomføring av relevante forskningsstudier og utviklingsarbeid i samarbeid med interne og eksterne kolleger. 

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Forskning, utvikling og formidling av sykepleierelatert kunnskap gjennom publisering, presentasjoner og undervisning - nasjonalt og internasjonalt
 • Initiere, designe og søke finansiering av forsknings- og utviklingsprosjekter med relevans for sykepleie, sykepleiere og sykepleierutdanning
 • Utvikle, gjennomføre og evaluere emner innen studieprogrammet sammen med medarbeidere
 • Undervise og veilede studenter innen akademisk arbeid på bachelor- master- og, når mulig, ph.d.-nivå
 • Utvikle, gjennomføre og evaluere egen undervisning
 • Utvikle, gjennomføre og evaluere vurderingsformer og vurdering
 • Bidra i LDHs strategiske arbeid

Kvalifikasjoner og erfaringer

 • Ph.d. innen sykepleievitenskap, helsefag eller liknende (førsteamanuensis)/relevant mastergrad eller hovedfag (førstelektor)
 • Autorisert sykepleier
 • Ønskelig med videreutdanning og/eller erfaring innen psykisk helse, rus og avhengighet
 • Erfaring med forskning, fagutvikling, undervisning og faglig formidling er ønskelig
 • Ønskelig med veiledererfaring på ulike akademiske nivåer
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på både norsk/skandinavisk og engelsk språk
 • Pedagogisk basiskompetanse, eller gjennomført pedagogisk basiskompetanse innen to år etter ansettelse. Søker som ikke tilfredsstiller krav til pedagogisk basiskompetanse med fagdidaktikk (minimum 20 studiepoeng) eller tilfredsstiller kriterier i UHRs retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse i UH-sektor, må kvalifisere seg innen to år etter tiltredelse

Det vises også til Forskrift om ansettelse  og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Egenskaper

 • Du er strukturert, logisk, direkte, åpen og samarbeidsvillig
 • Du er faglig engasjert og ambisiøs på vegne av deg selv, sykepleiefaget, sykepleierprofesjonen, medarbeiderne dine og LDH
 • Du har evne til gjennomføring og bidrar til en delekultur der medarbeidere arbeider sammen for å nå de mål som er satt

Vi tilbyr

 • Fast ansettelse i en tradisjonsrik og velrenommert organisasjon i utvikling og vekst, med gode relasjoner til helsetjenestens utdannings- og forskningsvirksomhet
 • Muligheter for internasjonalt samarbeid
 • Gode muligheter for merittering og faglig og personlig utvikling 
 • Videreutdanning i pedagogisk basiskompetanse
 • Strukturerte og systematiske arbeidsmetoder og verktøy for planlegging, program- og emnegjennomføring
 • Godt kollegialt og faglig miljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Moderne lokaler og gode IKT-løsninger

Søknaden

 Søknad med vedlegg sendes via linken «søk stillingen» og må inneholde:

 • Søknad
 • CV
 • Vitnemål og attester relevant for stillingen
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider som søker ønsker vurdert
 • Pedagogisk mappe som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse

Lenken forklarer hva en pedagogisk mappe er. Innholdet i mappen kan tilpasses stillingen som du søker på.

Relevante kandidater vil få sin søknad vurdert av sakkyndig utvalg.

Prøveforelesning inngår som del av eventuelt intervju.

Øvrige opplysninger

Stillingen er plassert i stillingskode 1011 førsteamanuensis, 1198 førstelektor, eller 1008 høgskolelektor.

Stillingen utlyses som hovedstilling (>= 50%). Angi i søknaden dersom det er ønskelig med en lavere stillingsandel enn 100%.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Edith Roth Gjevjon, e-post: edith.gjevjon@ldh.no, tlf.: 47 37 68 09 eller studieleder Maria Wiberg Tjønnfjord, e-post: maria.tjonnfjord@ldh.no, tlf.: 48 06 98 97.

Søknadsfrist: 24.07.2022.

LDH ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Om oss

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) er Norges første og ledende sykepleierutdanning. Høyskolen er en virksomhet innenfor den ideelle stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg og er etablert som eget aksjeselskap. LDH tilbyr utdanning som fører frem til bachelor i sykepleie og har utdanningstilbud for helsepersonell på master- og videreutdanningsnivå.

Vi har ca. 1000 studenter og 130 ansatte og holder til i tradisjonsrike omgivelser ved St. Hanshaugen i Oslo. Her er vi lokalisert sammen med blant annet Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberg Omsorg og Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg. Besøk gjerne våre nettsider ldh.no for nærmere informasjon.