fbpx Sykepleiere ved Nevrokirurgisk sengepost | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere ved Nevrokirurgisk sengepost

Hva gjør vi på Nevrokirurgisk sengepost?

 • Her har vi innleggelser som er både elektive og øyeblikkelig hjelp.
 • Voksne pasienter i alle aldre.
 • Hos oss finner du pasienter med skader og lidelser i hode og spinalkanal, bl.a prolapsoperasjon i nakke og rygg, hjernetumor og cerebrale blødninger.
 • Vi har både dagkirurgiske pasienter og pasienter som har behov for lengre opphold.
 • Sengeposten er en spennende, lærerik og utfordrende arbeidsplass innen pre-og postoperativ sykepleie.
 • Våre sykepleiere håndterer et bredt spekter av prosedyrer og medisinsk utstyr. 

Nevrokirurgisk sengepost er en del av Nevroklinikken som forøvrig består av Nevrologisk sengepost, Nevrointensiv, poliklinikker og Nevrofysiologisk lab.

Vi tilbyr deg:

 • Teamarbeid: Du vil aldri stå alene!
  Her vil du få god opplæring og oppfølging av en erfaren sykepleier den første tiden, og vi samarbeider godt oss imellom og på tvers av yrkesgrupper. Det er alltid noen du kan spørre!
 • Faglig utvikling: Variasjon i arbeidsoppgaver.
  Mulighet for kompetanseheving på tvers i klinikken (oppvåkning/intensiv og Nevrologisk sengepost). Det er varierte oppgaver på sengeposten og vi drifter også preopr poliklinikk. Det er gode muligheter for faglig utvikling innen Nevrofaget.
 • Arbeidsmiljø: Her skal du ikke være redd for å være ny!
  Vi er en positiv gjeng med ulik erfaring, kompetanse og alder, som ønsker oss flere kollegaer. Latteren henger løst på vaktrommet og vi legger vekt på et inkluderende og godt arbeidsmiljø med plass for alle. Her er det lav terskel for å stille spørsmål og et trygt miljø å være ny i. 

Vi har 4x100% fast stilling i 3.delt turnus med arbeid hver 3.helg. Lønn etter tariff.

St. Olavs hospital

Om arbeidsgiveren

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

Mangfoldserklæring

Vi ønsker at ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.