fbpx Seksjonsleder | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Seksjonsleder

Vi søker en engasjert seksjonsleder til å lede Forskningsposten ved UNN.

Forskningsposten er organisert som en egen seksjon i Klinisk forskningsavdeling som igjen er en del av Forsknings- og utdanningssenteret i UNN.

Forskningsposten har rundt 15 ansatte og bidrar inn kliniske forskningsprosjekter med blant annet hjelp til veiledning, planlegging, praktisk tilrettelegging og gjennomføring. Posten drives i dag i hovedsak som poliklinikk men med mulighet for noe fleksibilitet etter forskningsprosjektenes behov. Forskningsposten tar imot studiedeltakere i egne lokaler, men bidrar også ute i de ulike klinikkene. Vi har et trivelig arbeidsmiljø med interessante og varierte arbeidsoppgaver.

Seksjonsleder inngår i lederteam i klinisk forskningsavdeling og stillingen er tillagt faglig, økonomi- og personalmessig ledelsesansvar for seksjonen.

Arbeidsoppgaver
 • personalledelse
 • økonomiansvar
 • oppfølging av pågående forskningsprosjekter
 • være pådriver for seksjonens faglige utvikling
 • inngår i avdelingens lederteam
 • inngår i avdelingens tverrfaglige møter  
 • deltar aktivt i NorCRIN arbeid
 • rapporteringer
 • veiledning av forskere/studiesykepleiere
 • sekretær for Forskningspostens vitenskapelige råd
 • andre oppgaver etter avtale med leder
Kvalifikasjoner
 • helsefaglig bakgrunn, gjerne sykepleier fortrinnsvis med mastergrad
 • erfaring med arbeid fra kliniske studier
 • bred klinisk erfaring
 • lederutdanning/ledererfaring er ønskelig
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • gode engelskkunnskaper
 • gode datakunnskaper 
Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som

 • har gode evner til å knytte relasjoner og samarbeide med medarbeidere og brukere av Forskningsposten
 • har interesse for å jobbe med forskning
 • er positiv, initiativrik og kan være en pådriver
 • er strukturert og ansvarsfull
 • kommuniserer tydelig

Personlige egenskaper vektlegges. 

Vi tilbyr
 • et tverrfaglig miljø med varierte og utfordrende oppgaver
 • mulighet for å være med å påvirke og utforme framtidig organisering av seksjonen og hvilket tilbud som skal gis
 • jobb innen en organisasjon i endring og utvikling
 • gode muligheter for fagutvikling gjennom UNNs lederprogram
 • lønn etter avtale

Arbeidssted
Hansine Hansens veg 67, 9019 Tromsø, Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Melinda Berg Roaldsen
Avdelingsleder
99046633
Melinda.Berg.Roaldsen@unn.no

Einar Bugge
Viseadm. direktør
90081795
einar.bugge@unn.no

Ingvild Pettersen
Seksjonsleder
97561982
ingvild.pettersen@unn.no

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vi er universitets- og regionsykehuset for hele Nord-Norge, og vår visjon «Med pasienten – for pasienten» gjenspeiler at vi i UNN skal spille på lag med pasientene.

De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN jobber etter verdiene kvalitet, trygghet, respekt og lagspill. Sistnevnte fremhever viktigheten av godt samspill internt, og ha et nært og godt samarbeid med kommunehelsetjeneste, UiT Norges arktiske universitet, Helse Nord RHF og andre helseforetak i regionen. Les mer om oss på unn.no.

UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.

UNN ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. UNN jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.