fbpx Psykiatrisk sykepleier/sykepleier, Avdeling for angstlidelser | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Psykiatrisk sykepleier/sykepleier, Avdeling for angstlidelser

Ved avdelingen er det ledig 2 faste stillinger i 100 % for psykiatrisk sykepleier/sykepleier.

Tiltredelse: 01.10.22 eller etter avtale

Beskrivelse

Avdelingen har et spennende og godt faglig behandlingsmiljø med høy kompetanse på angstbehandling, metakognitiv og kognitiv terapi. Det drives spesialiserte behandlingstilbud for en rekke type angstlidelser, blant annet panikklidelse, agorafobi, sosialfobi, tvangslidelse, GAD og PTSD etter traumer i voksen alder. Det gis erfarings- og forskningsbasert behandling utviklet i nært samarbeid med sentrale forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt gjennom lang tid. 

Avdelingen har 17 behandlingsplasser fordelt på to tverrfaglige team med medarbeidere som består bl.a. av lege/spesialist, psykolog/psykologspesialist og sykepleiere med spesialkompetanse. De ansatte har ukentlig veiledning med anerkjente fagpersoner innen metodikken. Det pågår kontinuerlig fagutvikling og det gis mulighet for kurs og videreutdanning.

For mer informasjon om avdelingen vises det til våre hjemmesider: www.modum-bad.no

Arbeidsoppgaver

Stillingene er henholdsvis knyttet til det kognitive og metakognitive teamet og det inngår bl.a. arbeidsoppgaver som: Primærkontakt for enkeltpasienter med oppfølging bl.a. i eksponeringstrening, atferdseksperimenter, samtaler, psykoedukasjon i gruppe og individuelt. Gunstig vaktordning.

Søkere med videreutdanning i kognitiv terapi vil bli prioritert. Søkere uten videreutdanningen kan få mulighet til å gjennomføre denne etter hvert. Det legges også vekt på personlig egnethet, fleksibilitet og samarbeidsevne. 

Søkere uten sykepleierutdannelse vil ikke bli vurdert.

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon. 

Vi kan tilby:

  • En utfordrende stilling innenfor et spennende fagfelt
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
  • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak

Vi ber om at du søker elektronisk.

Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.

Tiltredelse:

01.10.2022

Kontaktpersoner:

Heidi Alice Berg Houmb
tlf: 32749700
mob: 47259344

Hjemmeside:

www.modum-bad.no

Adresse:

Badeveien 287 3370 Vikersund

Modum Bad
Modum Bad er en diakonal og ideell virksomhet som fremmer psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging. Gjennom avtale med Helse Sør-Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og Modum Bads kurs- og kompetansesenter med blant annet Seksjon for arbeidshelse – Villa Sana. Vi har rundt 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: “En kilde til liv”. Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår