fbpx Omsorgspartner er i vekst og søker flere dyktige ledere med fleksibilitet, engasjement og handlekraft | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Omsorgspartner er i vekst og søker flere dyktige ledere med fleksibilitet, engasjement og handlekraft

Om stillingen

 • Ønsker du å påvirke og lede det faglige arbeidet i en omsorgsbolig? Både overfor beboeren i boligen og boligens personalgruppe. Ønsker du å være den del av et lederteam som setter retning for faglig utvikling, både i boligen og organisasjonen? Synes du det er spennende å jobbe i tverrfaglige team? Da har du mulighet til alt dette som fagleder ved Høgløkka i Spikkestad, en omsorgsbolig hos Omsorgspartner.

 • Faglederne i Omsorgspartner jobber i to-spann med den enkelte boligs avdelingsleder. Som fagleder har du ansvaret for faglig oppfølging av våre beboere, at våre tjenester utøves i tråd med oppdragsgivers bestilling og våre etiske, juridiske og faglige rammevilkår. Du har ansvaret for samarbeid med pårørende, verger, oppdragsgivere og øvrige samarbeidspartnere.

  Ved Høgløkka får du mulighet til å jobbe i det spennende faglig skjæringsfelt somatikk/psykiatri/atferd.

  Utlysningen gjelder 100% stilling som fagleder. Fagleder er direkte underlagt Regionleder, og deltar i regionens ledergruppe sammen med de andre lederne i sin region. Hver bolig har to-delt ledelse bestående av en avdelingsleder og en fagleder, som til sammen utgjør ledelsen av den enkelte bolig. Det må påberegnes noe direkte brukerrettet arbeid i boligen, i tillegg til faglederoppgavene.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av beboerens tjenestetilbud. Det vil si anretningen av det miljøterapeutiske tilbudet i boligen og ved å bistå i å etablere/gjennomføre samarbeid med lege, spesialisthelsetjenesten, DPS, habilitering, dagsenter og øvrige aktuelle samarbeidspartnere.

 • Oppfølging av bruk av vårt fag- og journalsystem og kvalitetssystem.

 • Veiledning og opplæring av personalet, og utvikling av den faglige kompetansen i boligen.

 • Sikre at vårt arbeid utføres ihht interne regler og rutiner, ihht oppdragsgivers bestilling samt sikre at tjenestene brukerne mottar gis på en tilrettelagt faglig forsvarlig måte i samsvar med vedtak og gjeldende lovverk.

Kvalifikasjonskrav

 • Sykepleier- eller vernepleierutdanning

 • Faglig videreutdanning og veiledningskompetanse er ønskelig

 • Erfaring fra helse og omsorg

 • Ønskelig med relevant ledererfaring

 • Personlig egnethet, fleksibilitet, engasjement og handlekraft

 • Gode norskkunnskaper muntlige og skriftlige

Vi tilbyr

 • Et arbeidsmiljø preget av utvikling og vekst

 • Spennende arbeid hvor du gis stor frihet, men samtidig et stort ansvar

 • Arbeidstid dag/kveld/medlever, tilpasses etter ønske

 • Være en del av ledergruppen i din region

 • Faglig og personlig utvikling, kursing og lederstøtte

 • Administrativ stab som støtter deg og som besitter kunnskap innen lønn, økonomi, fag, HR og IT

 • Lønn etter avtale

 • God pensjonsordning

 • Flere samlinger og sosiale tilstelninger årlig

 • Feriehus i inn og utland

Spørsmål om stillingen

 • For ytterligere spørsmål kontakt Regionleder Reidun Kveen, epost reidun.kveen@omsorgspartner.no, mobil 98295975 eller HR & Organisasjonsleder Silje Løken, epost silje.loken@omsorgspartner.no, mobil 92051858.

Om arbeidsgiveren

Omsorgspartner AS er en privat aktør innen helse og omsorgssektoren. Vi er lokalisert på sentrale Østlandet, med boliger i Oslo, Viken og Vestfold. Hovedkontoret vårt har beliggenhet i Røyken, i Asker kommune. I 2021 vil vi gi ca. 100 beboere heldøgns omsorg og/eller avlastning, fordelt på 28 avdelinger. Vi er om lag 550 kollegaer, og omsetter for 335 millioner kr.

Verdigrunnlaget preger måten vi møter våre beboere, pårørende, oppdragsgivere og kollegaer på. Våre verdier er trygghet, kunnskap, fleksibilitet og glede. Vår visjon er et godt liv.  Vi har stor tro på den enkelte medarbeiders bidrag til å skape, og å gi god omsorg. Vår kunnskap og fleksibilitet gir en trygghet og glede i et godt liv.

Annonse
Annonse