fbpx Lyngen kommune søker sykepleiere | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Lyngen kommune søker sykepleiere

Lyngen kommune har ledig vikariat som offentlig godkjent sykepleier i 50 % fra 01.07.2022 til 30.06.2023, avdeling korttid/KAD og ledig stilling som offentlig godkjent sykepleier i 70 % stilling fra snarest ved Lyngstunet helse- og omsorgssenter. 

Sykepleier i 70 % stilling fast

Sykepleierstillingen inngår for tiden i 3-delt turnus med jobb hver tredje helg. 

Vi søker sykepleier som: 

Har videreutdanning/arbeidserfaring fra demensomsorg, eller interesse for å jobbe med denne pasientgruppen.

Har gode samarbeidsevner, arbeider selvstendig, er fleksibel og ansvarsfull.

Har gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig.

Det stilles krav til egnethet i forhold til arbeidsoppgavene.

Vi søker sykepleier som har interesse for å jobbe med personer som har demens sykdom, og som ønsker å være med på å skape trivsel gjennom personsentrert omsorg og aktiv miljøarbeid.

Vi tilbyr

Variert arbeid i et positivt miljø

Faglige utfordringer

Stillingen avlønnes i stillingskode 7174. Vi har egne rekrutteringstiltak som innebærer høyere startlønn for nyutdannede. Minimum årslønn for vernepleiere / sykepleiere er for tiden kr. 515 200.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder Janne Elveslett, tlf. 40028561, e-post: janne.elveslett@lyngen.kommune.no

Intervju kan bli foretatt. 

Sykepleier i vikariat som offentlig godkjent sykepleier i 50 %

Som sykepleier på avdeling korttid/KAD har du ansvar for utøvelse og oppfølging av sykepleiefaglige prosedyrer, observasjoner og sykepleiedokumentasjon samt kunne samhandle med pårørende og øvrige samarbeidspartnere.

Avdelingen har ulike pasientgrupper med sammensatte problemstillinger og faglige utfordringer. Vi søker sykepleier som: 

Har gode samarbeidsevner, arbeider selvstendig og systematisk og kan prioritere og håndtere hektiske perioder og akutte situasjoner

Kan veilede andre og bidra til kvalitetsutvikling

Har fokus på helse, miljø og sikkerhetsarbeid

Har gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig

Har grunnleggende IT-kunnskaper

Det stilles krav til egnethet i forhold til arbeidsoppgavene

Det er ønskelig at søker har førerkort klasse B

Vi tilbyr

Variert arbeid i et positivt og stabilt arbeidsmiljø

Faglige utfordringer

Erfaring/ kompetanseheving på kommunalt nivå

Konkurransedyktige lønnsbetingelser og gode pensjonsordninger

Vi har egne rekrutteringstiltak som innebærer høyere startlønn for nyutdannede. Minimum årslønn for sykepleiere er for tiden kr. 515 200

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder Torunn Odden, tlf. 40028562 e-post: torunn.odden@lyngen.kommune.no

Intervju kan bli foretatt. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har annmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Om oss

Lyngstunet helse- og omsorgssenter sto ferdig oppført og innflyttet i 2005, og skal være -Et levende hus med trivsel for alle-. Hensikten med senteret er å heve kvaliteten på kommunens tjenestetilbud ved å samle deltjenester under samme tak. Dette medfører til et tettere og fleksibelt samarbeid på tvers av enhetene. 

Følgende deltjenester er samlokalisert ved senteret: Hjemmetjenesten, helsestasjon, langtidsavdeling (24 plasser), omsorgsboliger (16), korttidsavdeling/KAD/rehabilitering (13 plasser), legekontor/legevakt, fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste, fellesfunksjoner (administrasjon/merkantilt) og hovedkjøkken. 

Langtidsavdelingen har 24 plasser fordelt på 3 enheter. Ved 2 av enhetene blir det gitt tilbud for mennesker med demenssykdom. Langtidsavdelingen har godt samarbeid med tilsynsleger, legevakt, fysioterapi- og ergoterapitjenesten. 

Helse- og omsorg jobber aktivt med velferdsteknologi, og implementeringen av dette er startet på enhetene.

Lyngen kommune er en kommune med ca. 2 800 innbyggere. Kommunen er kjent for sin rolige fjord, Lyngenfjorden, og sine majestetiske fjell, Lyngsalpan.

Kommunen ligger ca. 1,5 times biltur øst for regionens største by, Tromsø.

Lyngen kan by på et variert arbeidsmarked, et godt utviklet tjenestetilbud, levende lokalsamfunn og gode økonomiske virkemidler. Lyngen ligger i tiltakssonen noe som betyr lavere skatt, nedskriving av studielån og fritak for el-avgift.