fbpx Leder helse- og velferdskontoret | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Leder helse- og velferdskontoret

Har du lyst til å lede et faglig sterkt lag hvor vi verdsetter "stå på vilje", samarbeid og fleksibilitet? Ønsker du å bli med på videreutviklingen av et tjenestetilbud hvor fokus er på brukermedvirkning, tidlig innsats og forebygging, hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering? Da kan det hende du er vår nye leder for helse- og velferdskontoret! 

Helse- og velferdskontoret skal være navet i tjenestetilbudet for alle tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Med din kunnskap skal du bidra til å etablere, ivareta og styrke samarbeidet med mange fagområder, nivåer og sektorer. Helse- og velferdskontoret er kommunens koordinerende enhet, og døra inn for alle våre helse- og velferdstjenester. Helse- og velferdskontoret gir råd og veiledning, driver saksbehandling, tildeler tjenester og bidrar til å sikre helhetlige og samordnede tilbud. Vår nye kollega kan glede seg til å lede et sterkt tverrfaglig miljø med sykepleier, vernepleier, sosionom, fysioterapeut og ergoterapeut, hvor delingskultur og ønsket om å gjøre andre gode står sterkt. 

I Melhus har vi i flere år jobbet aktivt for å tilby mestringsorienterte helse- og velferdstjenester, med et forebyggende og rehabiliterende tankesett. Du vil få en viktig rolle i arbeidet med å styrke dette arbeidet ytterligere, og gjennom ditt daglige arbeid vil du få mulighet til å påvirke, videreutvikle og skape tjenester som bidrar til at folk i større grad mestrer egen hverdag.  

Bli med å bygge morgendagens tjenester sammen med oss. Velkommen som søker! 

Arbeidsoppgaver

 • Faglig og personalmessig ledelse av helse- og velferdskontoret innenfor gitte økonomiske rammer 
 • Saksbehandling ut fra gjeldende regelverk for kommunale helse- og omsorgstjenester 
 • Overordnet koordinerende enhet 
 • Bidra til effektiv ressursstyring, faglig kvalitet og et helhetlig tjenestetilbud til kommunens innbyggere gjennom tverrfaglig samarbeid 
 • Koordinering av og samarbeid om pasientflyt internt i kommunen og i samhandling med spesialisthelsetjenesten 
 • Bidra til helhet i pasient-/brukerforløpene 

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig utdanning på bachelornivå med videreutdanning innenfor helserett og/eller kommunal forvaltning 
 • Søkere med annen utdanning og solid relevant praksis kan også komme i betraktning 
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring vil bli vektlagt 
 • Gode IT-kunnskaper/-ferdigheter 
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne 
 • Erfaring med å innhente og analysere styringsdata 
 • Erfaring fra kommunal helse – og omsorgstjeneste og/eller fra spesialisthelsetjenesten 

Personlige egenskaper

 • Du skal kunne bygge tillit og samspille godt med brukere, medarbeidere og andre samarbeidspartnere 
 • Du kommuniserer tydelige forventninger og gir tilbakemeldinger til dine medarbeidere, kollegaer og samarbeidspartnere 
 • Du har interesse for organisasjonsstyring og organisasjonsutvikling 
 • Du har forståelse og interesse for ledelse og kvalitet 
 • Du er engasjert i arbeidet for å fremme gode og riktige tjenester 
 • Du er kreativ i arbeidet for å finne gode løsninger 

Vi tilbyr

 • Spennende utfordringer og et tverrfaglig kompetansemiljø
 • Store muligheter til å være med på å påvirke fremtidens helsetjenester
 • Faglig dyktige og selvstendige medarbeidere
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverk
 • Gode pensjonsvilkår

Om arbeidsgiver

Med ca. 17.000 innbyggere er Melhus den sjette største kommunen i Trøndelag, og vi opplever stadig befolkningsvekst. Vår sentrale beliggenhet, våre gode kommunikasjonsforbindelser og umiddelbare nærheten til Trondheim gjør oss til en attraktiv jobb- og bostedskommune for hele regionen.

Vi har syv tettsteder; Hovin, Lundamo, Ler, Kvål, Melhus, Korsvegen og Gåsbakken, hvor det legges til rette for vekst og utvikling. Næringslivet preges av landbruk, handelsvirksomhet samt offentlig og privat tjenesteyting. Viktig infrastruktur som jernbane og E6 går tvers gjennom kommunen.

Melhus kommune er en viktig samfunnsaktør med mange og varierte oppgaver knyttet til tjenesteproduksjon og forvaltning. Vi er en IA-bedrift, og titulerer oss selv som både modig og mangfoldig. Våre medarbeidere skal representere hele Norges befolkning, og vi ønsker oss ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn.

Annonse
Annonse