fbpx Helsesykepleier i Alta Kommune | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Helsesykepleier i Alta Kommune

1 Helsesykepleier 100 % snarest – 31.12 2023 i helsestasjon eller skolehelsetjeneste

Har du kommet inn på helsesykepleierutdanninga, og ønsker å få en forsmak på praksisfeltet er dette muligheten for deg.  Vi søkere etter helsesykepleier men er du sykepleier- søk vi tilrettelegger for utdanning. Mulighetene for videre tilsetting etter endt utdanning er gode.

Helsesykepleier i helsestasjons- og skolehelsetjenesten jobber i stor grad tverrfaglig, og omfatter for tiden 20,5 årsverk i faste stillinger.  Tjenesten er i en kontinuerlig utvikling der vi har målsetting om å gi barn, unge og familier et best mulig oppfølging ut i fra sine behov.  Vi søker kandidater som er faglig engasjert, selvstendig, fleksibel, løsningsorientert, har selvinnsikt og gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter. 

Barn og ungetjenesten tilstreber å jobbe etter en dør inn, der tjenestetilbudet skal oppleves som sømløst tverrfaglig sammensatt. Vi har utviklet  https://semegtidlig.no/ som system for tverrfaglig arbeid rundt barn og unge.

Arbeidsoppgaver

Ansatte i tjenesten kan til enhver tid få arbeidsoppgaver som omfatter helsestasjon/ skole og ungdoms-helsetjeneste, smittevern og opplysningsarbeid. Ansatte har i hovedsak sitt arbeidsområde i enten helsestasjons eller skolehelsetjenesten, migrasjonshelse, samt arbeid i helsestasjon for ungdom. 
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten inngår som en del av kommunens lovpålagte helse og omsorgstjenester

Kvalifikasjoner

  • Helsesykepleier. Sykepleiere kan vurderes med krav om videreutdanning helsesykepleier

Personlige egenskaper

Vi vil gjerne ha deg som har en positiv grunnholdning som kan bidra til å utvikle mangfoldet i vår personalgruppe.
Personlig egnethet, fleksibilitet og kreativitet, gode kommunikasjonsferdigheter og veiledningskompetanse er viktig, i tillegg til gode evner til samarbeid og teamarbeid.

Vi tilbyr

  • Lønn i hht gjeldende avtaleverk. 

Tilsetting skjer i Alta kommune på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler, reglement og øvrige bestemmelser.  
Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges ved tilsetting.

Kontaktinformasjon

Tone Dervo, Avd.leder, 99 79 03 62

Arbeidssted

Markveien

Om arbeidsgiver

Alta er en ung by og en stor kommune med omlag 1 500 ansatte og en historie som strekker seg 10 000 år tilbake i tid. Med over 21 000 innbyggere er vi den største byen i Finnmark, pluss en god del tilreisende skoleelever og studenter. Vi har en svært ung befolkning, en av landets yngste. Derfor er kommunen også fylt av byggeaktivitet, kreative uttrykk og fremtidstro. Barn og unge er vårt store satsingsområde de neste årene. Alta er et utdannings- og kommunikasjonssenter med blant annet universitet og stamflyplass. Langt nord -ja, men kort vei: Oslo - to timer, Tromsø – en halv time, Russland /Sverige/Finland – en ”liten” tur over vidda. I Alta betaler staten ned store deler av studielånet ditt og du har lavere skatt.

Annonse
Annonse