fbpx Sykepleiere søkes! | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere søkes!

https://sykepleien.no/2022/05/sykepleiere-sokes

Vi søker sykepleiere i Sarpsborg kommune

Vil du utgjøre en forskjell for innbyggerne i Sarpsborg? Vil du få faglige utfordringer, en variert arbeidshverdag, fleksible arbeidstidsordninger og mulighet for videreutdanning? Da kan Sarpsborg kommune være den arbeidsgiveren du ønsker.

Vi har mange jobbmuligheter for deg som er sykepleier. Det kan for eksempel være å hjelpe våre innbyggere i sine egne hjem, det kan være personer som bor i sykehjem, hjelpe personer med rus eller psykiske utfordringer. Vi har også fagsykepleierstillinger, rekrutteringsstillinger og sommervikariater. 

Vi har nå ledige stillinger i heldøgntjenesten, hjemmetjenesten og kompetansesenter for rus og psykisk helse. For å se alle ledige stillinger klikk her

Det er mange gode grunner for å velge å jobbe i Sarpsborg kommune. Her er noen grunner:

 • Vi vil gjøre hverdagen bedre for våre innbyggere og arbeidsdagen lettere for våre ansatte. 
 • Vi har stor satsing på velferdsteknologi.
 • Vi spesialiserer flere sykepleiere vi har for eksempel demensteam, kreftkoordinator og poliklinikk for diabetes.
 • Vi jobber med hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering.
 • Vi gir sykepleiere, helsesykepleiere og vernepleiere et tillegg utover garantilønn. Vi har funksjonstillegg utover fast lønn for ansvar og oppgaver.
 • Vi har fleksible arbeidstidsordninger. Flere har startet med årsturnus som gir mer forutsigbar hverdag.
 • Vi legger til rette for gode fagmiljøer.
 • Vi har startet arbeidet med å innføre et mentorprogram, for å ivareta og følge opp nyansatte høgskoleutdannede.
 • Vi gir mulighet for videreutdanning og kompetanseheving.
 • Vi er en læringsarena for studenter, lærlinger og elever.
 • Vi har rekrutteringsstillinger for studenter.

Vil du vite mer om Sarpsborg som sted og Sarpsborg kommune som arbeidsgiver og hvordan det er å jobbe i helse se www.sarpsborg.com/jobbihelse

Vil du vite mer om å jobbe med helse i Sarpsborg kommune?

Kontakt rådgiver, stab helse og velferd, Anne Høvik.
Mail: anne-kristine-magnussen.hovik@sarpsborg.com
Mobil: 917 20 237