fbpx Ønsker du å jobbe i team med andre sykepleiere? | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Ønsker du å jobbe i team med andre sykepleiere?

Ønsker du, eller er du nysgjerrig på å jobbe i team med andre sykepleiere? Dette er en spennende og god måte å få brukt sykepleierfaget på. Du blir med i et sykepleierteam som vil utføre alle sykepleierfaglige oppgaver ved et sykehjem. Teamet vil jobbe tett opp mot avdelingene og følge dem faglig. Sykepleierne vil ikke ha pleie- og rutineoppgaver på avdelingene, men vil utføre sykepleiereprosedyrer som krever sykepleierkompetanse.

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleierfaglig ansvar for avdelingene 
 • Utføre nødvendige sykepleietiltak og prosedyrer
 • Veilede og undervise pasienter, pårørende, helsepersonell og studenter.
 • Ansvar for at pasientene får nødvendig medisinsk behandling
 • Sikre dokumentasjon i henhold til lovverk og interne rutiner 
 • Gi helhetlig pleie og omsorg relatert til pasientgruppen
 • Samarbeider med andre instanser 

Vi tilbyr:

 • Gode lønnsbetingelser + 12% feriepenger 
 • Sommerbonus på inntil 15 000 kr 
 • Vervebonus på inntil 5000 kr 
 • Kurs/opplæring og kompetanseutvikling
 • Fleksibilitet og valgmuligheter 
 • Lønnsutbetaling to ganger i måneden
 • Dekket reise og bolig dersom du kommer utenbys fra
 • Tett personlig oppfølging og god informasjon fra egen rådgiver
 • Pensjon- og forsikringsordninger

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier 
 • Politiattest uten anmerkninger
 • Engasjement for eldre og med ønske om å gjøre en positiv forskjell i deres hverdag
 • Evne til å arbeide strukturert og selvstendig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi oppfordrer både erfarne og nyutdannete til å søke! 

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen ta kontakt. 

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Om arbeidsgiveren

Reflekt er et solid bemannings- og rekrutteringsselskap som bemanner og rekrutterer til privat og offentlig sektor. Vi leverer primært innen eiendom, helse, IT og oppvekst. Innenfor våre prioriterte fagområder, dekker vi alle våre eksisterende og potensielle kunders behov.Vår spesialitet er Reflekt-Modellen RM, som setter alt vårt arbeid for kunder og kandidater i system. Modellen gir en dokumenterbar prosess med høy kvalitet til våre kunder og kandidater, kvalitetssikret gjennom ISO 9001:2015. Vi er Revidert Arbeidsgiver og etterlever sentrale prinsipper i arbeidsmiljøloven og opptrer som en seriøs og profesjonell arbeidsgiver. 

Reflekt bemanning og rekruttering har i 20 år bistått virksomheter med å finne rett person til rett jobb til rett tid. Vi er store nok til å levere og små nok til å bry oss. https://reflekt.no/