fbpx Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge søker sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge søker sykepleier

Er du sykepleier og ønsker å jobbe med barn med store sammensatte hjelpebehov, på en arbeidsplass med ett fantastisk arbeidsmiljø?

Ved Vikåsen barnebolig er det ledig en fast 100 prosent stilling som sykepleier med turnusarbeid på dag og kveld, inkludert arbeid på helg. Der det kan legges til rette for 12,5 timers dag på helg, med arbeidshelg hver femte helg.

Vikåsen barnebolig er en del av Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge og tilbyr avlastning til foreldre som har barn med store omsorgsbehov. Barna ved Vikåsen har svært ulike diagnoser og funksjonsnivå. Felles for alle barna er at behovene for bistand er store og sammensatte. Det bor pr tiden seks barn ved Vikåsen barnebolig.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere helsehjelp og miljøterapi.
 • Følge opp samarbeid med foreldre, skole og andre parter rundt bruker.
 • Følge opp det faglige arbeidet rundt brukerne ved avdelingen.
 • Ansvar som primærkontakt
 • Ansvar for medisinhåndtering.
 • Veiledning av kolleger.
 • Oppgaver knyttet til drift av boligen.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier, vernepleiere kan søke på stillingen 
 • Erfaring innen habilitering og målrettet miljøarbeid, gjerne med utdanning og/eller praktisk erfaring med alternativ, supplerende kommunikasjon.
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.
 • Godkjent politiattest må fremlegges før oppstart

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og omstillingsdyktig
 • Lærevillig, åpen og engasjert.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner.
 • Nøyaktig og pålitelig.
 • Du har godt humør, god fysisk helse og lyst til å jobbe med barn og unge med sammensatte vansker og hjelpebehov.
 • Evner å håndtere og stå i krevende situasjoner. 

Vi tilbyr

 • Kurs i helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Dedikerte medarbeidere som har ambisjoner for barna.
 • Mentorordning
 • Et tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Stor påvirkning på egen arbeidsplan via ønskeplan
 • Enheten kan legge til rette for lagvakter på helg, arbeid hver femte helg.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Ved spørsmål om stillingen

 Kontakt Beathe Coucheron, avdelingsleder, 91518187

Om arbeidsgiveren

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside.

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk.